Advokatvagten

Gratis juridisk rådgivning på Hovedbiblioteket hver tirsdag.

Vigtige datoer 

Advokatvagten er tilbage d. 9. juni. 
Sidste gang inden sommerferien er 23. juni.
Opstart efter sommerferie er tirsdag d. 18. august

Har du brug for advokathjælp?

Du har mulighed for offentlig retshjælp, retshjælpsforsikring, fri proces og indbringelse af klage til Forbrugerklagenævnet og andre godkendte ankenævn.

Hvor og hvornår?

Advokatvagten på Hovedbiblioteket har normalt åbent hver tirsdag kl. 16-18. Advokatvagten holder lukket i skolernes sommerferie, efterårsferie (uge 42), vinterferie (uge 8) og mellem jul og nytår.

Husk at trække et nummer

Tirsdag 15.45-17.30 kan du trække et nummer ved nummerstanderen ved indgangen til Hovedbiblioteket. Rådgivningen sker efter først til mølle-princippet, og du kan ikke bestille tid.
Du kan ikke ringe til Advokatvagten, du skal møde op personligt.

Rådgivning

Advokaten giver dig et mundtligt råd, når du har fremlagt dit problem. Du kan vælge at være anonym. Egentlig sagsbehandling får du ikke hos Advokatvagten. Der er ingen begrænsning i de typer af sager og spørgsmål, der gives råd om i Advokatvagten. Advokatvagten hjælper ikke med at udfærdige klager eller ansøgninger. Der ydes heller ikke hjælp til at udfærdige dokumenter, men der gives råd om, hvorvidt der bør oprettes bestemte dokumenter, f.eks. lejekontrakt, samlivskontrakt eller testamenter. Advokaten rådgiver om, hvorvidt du skal gå videre med en sag, eller om du bør opgive sagen. Advokaten henviser til yderligere juridisk hjælp.

Hvem kan få hjælp?

Advokatvagten dækker retskredsen i Aalborg Kommune.

Retshjælp på Trekanten (vil ikke længere være til stede fra uge 42)

OBS: De Jurastuderendes Retshjælp - Aalborg vil ikke længere være til stede på Trekanten fra uge 42 pga. omstruktureringer. Det vil dog stadig være muligt at tage kontakt via telefon 99 40 78 00. 

Retshjælpen, en service, som leveres af jurastuderende, kommer til Trekanten den tredje torsdag i hver måned kl. 15-18, undtagen i månederne januar, juli og august samt helligdage, der falder på tredje torsdag i en måned. Det er en gratis og anonym service, og Retshjælpen kan vejlede om stort og småt. Læs mere på Jurastuderendes Retshjælp eller på Trekantens hjemmeside.

Links 

Duty lawyer service

Due to the coronavirus the duty lawyer service is closed.

Are you in need of help from a lawyer?

Here you can find possibility of public legal assistance, legal assistance insurance, free trial and appeal to the Consumer Complaints Board and other approved appeal boards.

Where and when?

The duty lawyer service is normally open every Tuesday from 16.00 – 18.00. (Closed during July, Christmas and New Year and other holidays that fall on a Monday).

Remember to get yourself a number to the queue

Tuesday from 15.45 - 17.30 you can get a number to the queue at the entrance to the main library.
Please note: The service cannot be booked - first come first served.
Not either can you call the duty lawyer service - you have to be there.

Councelling

The lawyer will give you an oral advice, once you´ve stated your problem.
You can chose to be anonymous. The duty lawyer service do not offer case processing.
The duty lawyer service will advice you on all types of cases and questions.
The duty lawyer service cannot assist in writing complaints, applications og writing documents. But we do give advice on whether certain documents are needed – e.g. a lease contract, cohabitation contract or testaments.
The duty lawyer service will advice you on whether to proceed with a case or whether you should quit the case.
The lawyer will refer you to further attorney service if necessary.

Who can get help?

The duty lawyer service covers the jurisdiction of the municipality of Aalborg.

Duty lawyer service at Trekanten

Legal Aid, a service offered by law students, is available at Trekanten on the 3rd Thursday of the month from 15.00 - 18.00.
Except from January, July and August and on holidays that fall on the 3rd Thursday of the month.
The service is free and anonymous. Legal aid will advice on a wide range of issues – big and small.

Please read more at Legal Aid or Trekanten.


Links: