Reglement

I reglementet kan du læse om reglerne for at bruge bibliotekets tilbud.

Hvordan melder du dig ind?

Du er altid velkommen til at komme og bruge biblioteket til fx at mødes, læse avis, bruge internettet eller skrive opgave.

For at kunne låne bibliotekets materialer skal du først melde dig ind. Du bruger dit gule sundhedskort som dit eget personlige bibliotekskort, hvortil du vælger en pinkode. Når du melder dig ind, skal du vise sundhedskort og billedlegitimation eller anden gyldig legitimation (studiekort accepteres ikke).

Du kan også indmelde dig som låner hjemmefra direkte på aalborgbibliotekerne.dk med dit MitID. På den måde får du adgang til bibliotekets tilbud med det samme. For at få adgang til alle Aalborg Bibliotekernes digitale services, er det et krav, at du har adresse i Aalborg Kommune.

Når du bliver meldt ind som låner hos Aalborg Bibliotekerne, bliver du bedt om din e-mail og telefonnummer for, at vi kan komme i kontakt med dig.

Kontaktoplysningerne bruger vi til at sende automatiske servicemeddelelser pr. mail tre dage før, lånetiden udløber på det, du har lånt. Det er dog udelukkende dit eget ansvar at materialerne afleveres til tiden.

Flytter du, får nyt telefonnummer eller ny mailadresse, skal du huske at give os besked og opdatere dine oplysninger her på siden.

Børn og unge under 18 år er selvfølgelig også meget velkomne på biblioteket. Du kan melde dit barn ind ved hjælp af MitID. Læs mere om, hvordan du melder dig og dine børn ind her. Børn og unge under 18 år kan vælge mellem at bruge deres sundhedskort med pinkode, eller de kan få et bibliotekskort med en pinkode.

For institutioner er det muligt at låne bøger i 90 dage. Skal du låne på vegne af en institution, som dagplejer eller et firma, skal du udfylde en indmeldelsesblanket for institutioner via dette link, få den underskrevet af institutionens leder og aflevere den på biblioteket i den betjente åbningstid.

Mister du dit kort så giv os straks besked på telefon 9931 4300 eller mail til info-bibliotek@aalborg.dk, så kortet ikke kan misbruges af andre. Har du ikke fast bopæl i Danmark, eller har du ikke et sundhedskort, kan du få et almindeligt lånerkort ved at vise gyldig legitimation (pas, nationalt ID-kort, opholdstilladelse eller lignende).

Hvor længe kan du beholde det, du har lånt?

Du kan normalt beholde det, du har lånt i 35 dage, men nogle af de meget populære materialer skal du aflevere allerede efter 7 eller 14 dage. Du kan se på udlånskvitteringen, og i din lånerstatus på hjemmesiden eller i appen 'Biblioteket', hvornår du skal aflevere dine materialer.

Hvordan forlænger du lånetiden?

Hvis materialet ikke er reserveret af en anden låner, kan du forlænge lånetiden på aalborgbibliotekerne.dk,  på appen ’Biblioteket’, på biblioteket eller pr. telefon på 9931 4300.

Materialer med 7 og 14 dages lånetid kan du forlænge 1 gang.

Materialer med 35 dages lånetid kan du forlænge op til 2 gange. Der skal være 7 dage eller mindre til lånetidens udløb, inden du kan prøve at forlænge lånet. Dette gælder både bibliotekets egne materialer og materialer fra andre biblioteker (fjernlån).

Hvordan reserverer du?

Du kan reservere materialer via aalborgbibliotekerne.dk, i appen ’Biblioteket’, på biblioteket eller pr. telefon. Du har mulighed for at få servicemeddelelser fra os på e-mail, når du kan hente materialerne. Denne service, der ikke koster noget, tilmelder du dig under ”Mine sider”, når du er logget på aalborgbibliotekerne.dk

Biblioteket kan desværre ikke sende besked til dig pr. brevpost.

Hvis vi ikke selv har de materialer, du skal bruge, forsøger vi at skaffe dem hjem til dig fra et andet bibliotek.

Hvis du afleverer for sent

For at så mange som muligt kan få glæde af bibliotekets tilbud, skal du aflevere materialerne til tiden. Husk at gemme afleveringskvitteringen i 6-8 uger eller indtil du kan se, at din lånerstatus er opdateret. Så du kan dokumentere, at dine lån er afleveret. Du kan også vælge at modtage en afleveringskvittering på din e-mail.

Biblioteket sender automatisk en servicemeddelelse pr. e-mail tre dage inden, lånetiden udløber. Det er dog udelukkende dit eget ansvar at materialerne afleveres til tiden.

Hvis du afleverer eller fornyer efter lånetidens udløb, skal du betale et gebyr. Takster for gebyrer kan du se her.

Hvis du skal erstatte noget, du har lånt

Du har pligt til at erstatte ødelagte materialer og materialer, der ikke er registreret som afleveret. Erstatningsprisen er det, det koster at anskaffe materialet igen samt klargøring af det. Bemærk, at prisen på bl.a. lydbøger, spil og dvd ligger væsentligt over butiksprisen på grund af ophavsretsforhold. 

Du kan betale erstatningen på aalborgbibliotekerne.dk eller via appen 'Biblioteket'.

Hvis du afleverer et erstattet materialet inden for de første 30 dage efter, at erstatningen blev oprettet, tager vi materialet retur og refunderer dig det beløb, du har betalt. 

30 dage efter erstatningen oprettes, tager vi ikke materialet tilbage, og vi refunderer derfor heller ikke det betalte beløb. Du har købt materialet til evig eje.

Biblioteket påtager sig ikke ansvar for skader, der er opstået på dit eget udstyr eller software i forbindelse med brug af lånte materialer.

Biblioteket er for alle

Vi vil gerne give alle vores brugere en god oplevelse. Derfor skal alle respektere god ro og orden og følge personalets anvisninger. I modsat fald kan biblioteket bortvise en besøgende og i en periode udelukke vedkommende fra at bruge biblioteket.

På alle Aalborg Bibliotekernes biblioteker er der kameraovervågning, som en kriminalitetsforebyggende foranstaltning i hele åbningstiden.

Persondataforordningen (GDPR)

Aalborg Bibliotekerne overholder EU’s regler på området. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger vi registrerer om dig på Persondataforordningen/GDPR.

Hvordan forholder biblioteket sig til sikkerhed, skadesansvar og privatlivspolitik?

Biblioteket påtager sig ikke ansvar for skader, der er opstået på dit eget maskinel eller programmel i forbindelse med brug af lånte materialer.

Læs mere om Aalborg Bibliotekernes privatlivs- og sikkerhedspolitik her.

Indmeldelsesblanketter: