Organisation og politik

Her kan du læse mere om grundlaget for virksomheden og organisationen.

Biblioteksvirksomheden er lovbestemt og reguleret af Lov om biblioteker og af de retningslinier, som Aalborg Kommune afstikker.

Politisk og administrativt hører biblioteket under Sundheds- og Kulturudvalget, Aalborg Kommune, hvis formand er Mads Duedahl.

Biblioteksstatistik 

Oversigt over lovpligtige statistiske oplysninger om folkebibliotekerne i Danmark kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside/Statistikbanken.

Lovgrundlag

Gældende love og bekendtgørelser på biblioteksområdet kan ses på Kulturministeriets hjemmeside

Desuden relaterede love som:

Organisation

Aalborg Bibliotekernes organisationsdiagram

Se organisationsdiagram

Visioner 2019-2022

Læs visionen for Aalborg Bibliotekerne

Udviklingsplan

Læs Aalborg Bibliotekernes udviklingsplan

Økonomi

Budgetter og regnskaber kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside.
Budgetter og regnskaber for Aalborg Kommune

CB-rammeaftale

Læs CB-rammeaftale for 2021-2024

 

Aalborg Bibliotekerne er medlem af IFLA