Ledige stillinger

Her kan du følge med i Aalborg Bibliotekernes aktuelle stillingsopslag.

Biblioteksformidler til borgerinddragelse og arrangementer på Aalborg Bibliotekerne

Hos Aalborg Bibliotekerne arbejder vi hårdt for at give den allerbedste service, for at yde godt og nært værtskab og for at levere biblioteksbetjening på et højt fagligt niveau. Vi har ambitioner om endnu mere, og derfor søger vi en formidler, som er skarp på borgerinddragelse, debatter, samtalesaloner og generelt aktiviteter, hvor borgerne selv tager ejerskab over deres bibliotek.

Vi kan til gengæld tilbyde fantastiske kollegaer, fleksible arbejdsforhold og mulighed for at gøre en forskel i mange menneskers hverdag.

Opsøgende og inddragende biblioteksformidler

Du bliver en del af et hold på knap 30 formidlere i området Service og aktiviteter, hvor vi løser et væld af opgaver, hvor fællesnævneren er den direkte kontakt til bibliotekernes gæster.

Ud over formidlingsvagter på biblioteket, vil dine opgaver blandt andet bestå af:

  • At spotte, opsøge og inddrage nye brugergrupper i bibliotekernes tilbud

  • At planlægge og stå i spidsen aktuelle samfundsdebatter

  • At planlægge og afvikle små og store arrangementer

  • At deltage i formidlingsprojekter med udgangspunkt i bibliotekets tilbud

  • At formidle bibliotekernes tilbud til alle aldersgrupper

Hvem er du?

Du brænder lige så meget for folkebiblioteket, som vi gør, og kan se dig selv i vores kerneopgave:

"Biblioteket er det frie rum til mødet mellem mennesker, med plads til alle og respekt for forskellighed. Gennem vores professionelle værtskab sætter vi perspektiv på og formidler viden, kultur og litteratur, der giver nye erkendelser, fremmer dannelse og understøtter demokrati."

Du har desuden lyst til at arbejde med at virkeliggøre vores vision som har hovedoverskrifterne: Læsekultur – Diversitet og fællesskaber – Debat og samskabelse – stærke og bæredygtige lokalsamfund.

Du er kreativ, produktiv, god til at samarbejde og er i stand til at repræsentere Aalborg Bibliotekerne professionelt over for både borgere og samarbejdspartnere. Med andre ord har du lyst til at tage ansvar og yde fagligt velfunderet og professionel biblioteksservice.

Du har en relevant uddannelse som fx cand.scient.bibl.eller andet spændende. En biblioteksmæssig baggrund er ikke et krav, men erfaring med biblioteksarbejde er en fordel.

Du kommer til at arbejde med bibliotekstilbud for alle aldersgrupper. Din dagligdag vil være centreret omkring Hovedbiblioteket i Aalborg, men du kommer også til at løse opgaver på andre af vores biblioteker.

Om Aalborg Bibliotekerne

Aalborg Bibliotekerne er Aalborg Kommunes mest besøgte kulturinstitution. Vi stræber efter at yde det bedst mulige værtskab for de langt over en million gæster, som kommer hos os hvert år for at låne bøger, deltage i arrangementer, hygge med familien, snakke med bibliotekaren og meget mere.

Du får ca. 130 engagerede kollegaer, som til daglig tager sig af et Hovedbibliotek, 10 lokalbiblioteker, to bogbusser og en bogbil.

Der er fart på, og vi har som regel mange jern i ilden. Men du vil også opleve, at vi har det sjovt, mens vi arbejder hårdt, og at alle hjælper hinanden, så vi når godt og sikkert i mål.

Vil du vide mere, kan du finde flere informationer på aalborgbibliotekerne.dk og/eller kontakte områdeleder for Service og aktiviteter, Maria Sjøblom, telefon 99 31 4467 / maria.sjoeblom@aalborg.dk

Stillingen er på 37 timer om ugen med start 1. november 2022 eller snarest derefter.

Løn - og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Du indgår i bibliotekets bemanding, hvilket inkluderer 1 ugentlig aftenvagt samt hver 4. fredag aften og lørdag. Herudover har vi 1-2 søndagsvagter om året og så er der selvfølgelig en masse spændende arrangementer og aktiviteter, som vi afholder, hvor det passer ind i borgernes hverdag. Vi indhenter børneattest inden ansættelse.

Søg jobbet senest den 4. oktober 2022. Vi forventer at afholde samtaler den 10. oktober. Går du videre til en evt. 2. samtalerunde, som forventes afholdt den 20. oktober, skal du regne med at udfylde en GARUDA personprofil.

Søg jobbet på Aalborg Kommunes hjemmeside

Studerende og praktikanter   

Vi får mange henvendelser fra studerende, der gerne vil skrive opgave om biblioteket, i praktik eller lign.

Biblioteket bestræber sig på at give alle en god hjælp, men er nødsaget til at tilpasse antallet af studerende og praktikanter med de ressourcer, vi kan afse i en travl dagligdag.

Henvendelser fra universitetsstuderende vedr. praktik bedes rettet til Pernille Haurum på mail pernille.haurum@aalborg.dk eller telefon 9931 4320.

Øvrige henvendelser kan rettes til Gitte Toft på mail gitte.toft@aalborg.dk eller telefon 9931 4443.