Takster/gebyrer

Her finder du en oversigt over takster og gebyrer.

Hvis du afleverer for sent
For at så mange som muligt kan få glæde af bibliotekets tilbud, skal du aflevere materialerne til tiden. Husk at gemme afleveringskvitteringen, så du kan dokumentere, at dine lån er afleveret.

Biblioteket sender automatisk en påmindelse som sms eller e-mail, tre dage før lånetiden udløber. Dette er gratis. Påmindelser er blot en service, og det er derfor udelukkende dit eget ansvar, at materialerne afleveres til tiden.


Lånetiden overskredet med
 


Børn/unge u. 18 år
 


Voksne
 

1-7 dage 10 kr. 20 kr.
8-14 dage 30 kr. 60 kr.
15-30 dage 55 kr. 120 kr.
Efter 30 dage 120 kr. 230 kr.
Faktureringsgebyr 140 kr. 140 kr.
Rykkergebyr fra BorgerserviceCenteret 100 kr. 100 kr.


Ovenstående beregnes med udgangspunkt i materialernes oprindelige udlånsdato. Det betyder, at der vil blive beregnet flere gebyrer, hvis du har lånt materialerne over flere dage (det gælder også, selvom du har fornyet det hele til samme afleveringsfrist). Gebyrerne bliver først oprettet, når materialerne er afleveret.

Du kan betale gebyrer på vores hjemmeside. Personalet er altid parat til at vise dig, hvordan du betaler gebyrer. Spørg personalet, de hjælper gerne. Du kan se mere om, hvordan du betaler dine gebyrer, her.

Vi sender en hjemkaldelse på e-mail eller sms, når din lånetid er overskredet med 7 dage. Hvis du ikke er tilmeldt med din e-mail eller mobilnummer, sendes hjemkaldelsen til din digitale postkasse (e-Boks) eller som brevpost.

Hvis lånetiden overskrides med 35 dage, oprettes der automatisk en erstatningsregning på materialet, og der tillægges et gebyr efter ovenstående takster. Regningerne kan ses via login på hjemmesiden, og du kan betale med det samme.

Hvis du afleverer materialet, skal du kun betale gebyret.

Biblioteket sender en saldoopgørelse til din digitale postkasse (e-Boks) eller pr. brevpost. Opgørelsen er en samlet oversigt over alle dine mellemværender. Disse kan betales via hjemmesiden eller på Hovedbiblioteket. Hvis du skylder 100 kr. eller mere i gebyr, vil du også modtage en saldoopgørelse. Skylder du 200 kr. eller derover, kan nogle selvbetjeningsfunktioner ikke benyttes, og man er udelukket fra at låne, indtil beløbet er betalt. Derudover vil din saldoopgørelse indeholde et varsel om udelukkelse fra at låne med 10 dages frist.

Reglement for Aalborg Bibliotekerne – det med småt

Fotokopi
A4 format – 1 kr. pr. side
A3 format – 2 kr. pr. side

Vælger du at betale med MobilePay, pålægges et gebyr på 1 kr.

Telefax
Bibliotekets gæster kan benytte fax på Hovedbiblioteket, hvor der både kan modtages og sendes fax på nr. 9931 4390. Pris: 15 kr. pr. side.