Internet og wi-fi

Aalborg Bibliotekerne stiller gratis internet til rådighed for alle vores gæster.

Du kan gå gratis på det trådløse netværk på alle vores biblioteker. Navnet på det trådløse netværk er: Bibnet - der er ingen kode på. Du kan bruge en af bibliotekets pc'er, eller du kan bruge din medbragte pc.

Bemærk: Al brug af pc'er og trådløst netværk hos Aalborg Bibliotekerne foregår på eget ansvar

Regler

Du skal overholde bibliotekets regler for brug af internettet.

Bibliotekets internet må ikke bruges til søgninger eller chat med indhold af racistisk eller pornografisk karakter, ligesom anvendelsen af bibliotekets internettilbud skal respektere dansk lovgivning.

Ansvar og misbrug

Husk at logge af, inden du forlader pc'en. Det er dit ansvar at få logget af e-mail, Facebook, bank, SKAT eller andre sider, du har besøgt. Log af, så du ikke risikerer, at uvedkommende får adgang til dine personlige oplysninger.

Aalborg Bibliotekerne påtager sig ikke ansvaret for fejlagtige oplysninger, som den enkelte bruger henter på internettet, eller for evt. virusinficerede programmer.

Plads til alle

Biblioteket stiller mange pc'er til rådighed for gæsterne. Men der er ikke en til alle gæster, så det er vigtigt, at alle kan få adgang til pc'erne. Tag hensyn til de andre gæster, og gør plads, når du er færdig med dine egne opgaver.

Personalet giver gerne råd og vejledning i internettets muligheder.

Misbrug af bibliotekets pc'er i henhold til ovenstående, kan medføre forbud mod at benytte internet og andre pc'er. Gentagne tilfælde af misbrug kan medføre bortvisning fra biblioteket.

Sikkerhed

Brugere af netværket bør sikre deres pc med den nyeste antivirus, da brugen af det åbne netværk er på egen risiko. 

Vi tager IT-sikkerheden meget seriøst, og har allerede en række foranstaltninger på plads, for at gøre det så sikkert som muligt at benytte vores pc'er:

  • Alle pc’er er placeret bag Aalborg Kommunes firewall, ligesom de er beskyttet mod keyloggersoftware.
  • Det er ikke muligt at installere ny software på pc'erne.
  • Alle pc'er genstarter automatisk, når de ikke er blevet brugt i et kvarter, og pc'en renses ved hver genstart så alle midlertidige filer, adgangskoder, internethistorik osv. slettes.
  • Vi har videoovervågning, hvor vi kan se, hvem der har pillet ved en af maskinerne. 
  • Vi tjekker flere gang dagligt, om der f.eks. er noget i maskinernes USB-porte, som ikke hører til.

Yderligere sikring betyder lukning af USB-porte

For at sikre os yderligere mod keyloggers, har vi besluttet, at vi lukker for USB-portene på alle offentlige pc'er hos Aalborg Bibliotekerne Det betyder, at du fremover skal benytte dig af en sky-løsning (iCloud, google drev, dropbox o.l.), sende filer til din egen e-mail eller lignende, hvis du f.eks. skal printe noget fra en af de offentlige pc’er. Du kan ikke længere benytte en USB-stick eller ekstern harddisk hos os. 

Pas på og brug din sunde fornuft

Det er umuligt for os at garantere, at der ikke kan gå et eller andet galt. Derfor henstiller vi også til at du passer på, og bruger din sunde fornuft, når du bruger vores pc'er. Her er fem gode råd:

  • Genstart altid maskinen inden og efter brug.
  • Vær opmærksom på folk omkring dig. Er der f.eks. nogen, der kan se, når du indtaster CPR, kodeord, brugernavne osv?
  • Husk at logge ud af e-mail, sociale medier, borger.dk og andet, inden du forlader maskinen. Også hvis du bare er væk i fem minutter.
  • Lad være med at have MitID og andre private papirer liggende fremme. Put dem i lommen eller tasken, så snart du er færdig med dem.
  • Lav stærke passwords og brug to-trins login. Se mere her.