For skoler og institutioner

Som institution kan I få lavet et lånerkort. Udfyld nedenstående blanket, og kom ind på biblioteket i den betjente åbningstid. Som institution har I bl.a. mulighed for at låne bøger i 90 dage. 


Vinterbogen 2020
Forskningens døgn for daginstitutioner
Biblioteksorientering og introduktion – 0.-10. klasse

Booktalk – 0.-10. klasse
Introduktion til faglig læsning – 4.-10. klasse
I gang med projektopgaven – 7.-10. klasse
Sprogfitness – 0.-1. klasse
Sprogstart
Smart Parat Svar
Forskningens døgn
Leg med robotter – kodning i børnehøjde – 0.-9. klasse
Lav seje SoMe-videoklip – 6.-10. klasse
Opvarmning til Ordkraft

Værd at huske inden besøg på biblioteket


 

Aktiviteter for skoler og institutioner 

På Aalborg Bibliotekerne stiller vi en masse aktiviteter til rådighed for skoler og institutioner. Læs her en kort beskrivelse af tilbuddene, og hent folderen PDF iconSkoletilbud

Forskningens døgn for daginstitutioner

Forskningens døgn giver børnehavebørn en indsigt i naturvidenskabelig forskning og lære dem at tænke som forskere.
Læs mere om forskningens døgn for daginstitutioner

Biblioteksorientering og introduktion – 0.-10. klasse

Vi giver en generel introduktion til dit bibliotek kombineret med en rundvisning og demonstration af selvbetjeningsautomaterne. Vi præsenterer jer blandt andet for materialer og medier, lånerkort, aflevering, udlån, www.aalborgbibliotekerne.dk og meget mere.

Kontakt:
Dorthe Svendsen
Mail: dorthe.svendsen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4325

Booktalk – 0.-10. klasse

Vi tilbyder to slags booktalks. Den ene handler om skønlitteratur, hvor bøgerne er udvalgt efter klassetrin eller tema og dækker et bredt udvalg af materialer fra tegneserier til oldgræske eposer. Den anden booktalk er om faglitteratur, hvor nogle af de nyeste fagbøger bliver vist frem, og der gives en kort introduktion til faglitteraturens kendetegn i forhold til form og indhold.

Kontakt:
Dorthe Svendsen
Mail: dorthe.svendsen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4325
 

Introduktion til faglig læsning – 4.-10. klasse

Vi præsenterer eleverne for læse- og notatteknikker og giver tips til forståelse af fagord og tekster. Målet med den faglige læsning er at styrke elevernes faglige viden og indsigt, så de bliver kompetente læsere, der selvstændigt kan læse sig til ny viden.

Kontakt:
Mette Schønning Lybæch
Mail: mette.schøenning@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4363

I gang med projektopgaven – 7.-10. klasse

Vi tilbyder en orientering for at hjælpe eleverne godt i gang med projektopgaven. Vi orienterer om projektopgavens forskellige facetter og giver råd til disponering af opgaven og om, hvordan man laver en god problemformulering. Vi rådgiver også om litteratur- og informationssøgning, samt om hvordan man forholder sig kritisk til kilder.

Kontakt:
Christian Langelund Hansen
Mail: Christian.langelund.hansen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4406

Sprogfitness – 0.-1. klasse

Sprogfitness er lege, hvor vi arbejder med børns interesse for og glæde ved sprog, læsning og læring. Vi har lavet et idékatalog, der danner grundlag for legene, og de er udviklet, så de er meget enkle og lette at gå til. Vi arrangerer desuden en stor årlig Sprogfitness-event for ca. 2.500 børn.
Læs mere om Sprogfitness

Kontakt:
Dorthe Svendsen
Mail: dorthe.svendsen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4325

Sprogstart

Sporgstart er bibliotekernes sprogindsats for børn i dagplejen, vuggestuen og børnehaven. Sprogstart består af seks Sprogstartsposer fyldt med fantastiske billedbøger og sjove sproglege til børn og deres voksne i dagtilbud 0-6 år. 
Læs mere om Sprogstart og tilmeld dig her

Kontakt:
Camilla Kvist Jepsen
Mail: camilla.jepsen@aalborg.dk 
tlf.: 9931 4353

Smart Parat Svar

Smart Parat Svar er en landsdækkende konkurrence for 6. klasseelever.
Læs mere om Smart Parat Svar

Kontakt:
Ann Sørensen
Mail: ann.soerensen@aalborg.dk
tlf.: 9931 4356

Forskningens døgn

Forskningens døgn er et eksperimenterende naturvidenskabeligt undervisningsforløb for mellemtrinet.
Læs mere om Forskningens døgn

Kontakt:
Christian Langelund Hansen
Mail: Christian.langelund.hansen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4406

Leg med robotter – kodning i børnehøjde – 0.-9. klasse

Med farvede tuschstreger koder eleverne robottens retning, tempo, lys og bevægelser. Ozobotternes simple funktioner giver eleverne en lille og let forståelig introduktion til de grundlæggende principper bag kodning. Legen med robotter er lærerig og styrker elevernes kreativitet, innovative tankegang og evne til samarbejde.

Kontakt:
Christian Langelund Hansen
Mail: Christian.langelund.hansen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4406

Lav seje SoMe-videoklip – 6.-10. klasse

Med en kombination af teori og praksis tilbyder workshoppen en kort introduktion og afprøvning af mulighederne for videoproduktion med GoPro, smartphone eller tablet. Eleverne bliver udstyret med et GoPro-kamera og en selfiestang, og vi slipper dem løs, så de selv kan prøve at producere SoMe-film.

Kontakt:
Christian Langelund Hansen
Mail: Christian.langelund.hansen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4406

Opvarmning til Ordkraft

Skoleelever inviteres med til den store litteraturfestival Ordkraft, som afholdes hvert år i marts. Her kan de bl.a. møde populære børnebogsforfattere og stille spørgsmål om deres forfatterskab.
Læs mere om opvarmning til Ordkraft

Kontakt:
Dorthe Svendsen
Mail: dorthesvendsen@aalborg.dk
tlf.: 9931 4325

Værd at huske inden besøg på biblioteket

Børn og unge under 18 år kan få lånerkort, når en forælder eller værge har skrevet under på en indmeldelsesblanket. Barnet skal medbringe eget sundhedskort og forældres sundhedskort. Børn og unge under 18 år kan vælge mellem at bruge deres sundhedskort med pinkode eller et bibliotekskort med pinkode. 

 


Det er vigtigt at huske bibliotekskortet i forbindelse med lån af materialer. Mister du kortet, så giv os straks besked på telefon 9931 4300 eller mail til info-bibliotek@aalborg.dk for at undgå misbrug.