Grundskoletilbud

I løbet af hele året har vi forskellige spændende tilbud til Grundskolen. Find dem på aabenaalborg.dk, hvor det også er muligt at blive tilmeldt nyhedsbrevet nederst på forsiden.  Aalborg Bibliotekerne tilbyder både aktiviteter på biblioteket for skoleklasser, hvor alle bedes overholde de generelle Covid19 forholdsregler og onlineaktiviteter via teams for de skoleklasser, som er forhindrede i at komme fysisk på biblioteket.

Bibliotekets onlinetilbud til skoler

Her kan du se hvilke onlinetilbud til skolerne vi tilbyder. Aktiviteterne foregår via Teams. 

Læs mere om bibliotekets online aktiviteter til skoler og hvordan det foregår

Bibliotekets tilbud til skoler, som afvikles i biblioteksrummet

Værd at huske inden besøg på biblioteket

Som institution kan I få lavet et lånerkort. Udfyld nedenstående blanket, og kom ind på biblioteket i den betjente åbningstid. Som institution har I bl.a. mulighed for at låne bøger i 90 dage. 


 

Biblioteksorientering og introduktion (0.-10. klasse)

Vi giver en generel introduktion til dit bibliotek kombineret med en rundvisning og demonstration af selvbetjeningsautomaterne. Vi præsenterer jer blandt andet for materialer og medier, lånerkort, aflevering, udlån, www.aalborgbibliotekerne.dk og meget mere.

Kontakt:
Dorthe Svendsen
Mail: dorthe.svendsen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4325

Bogtrailer (5. klasse)

Skoleforvaltningen og Aalborg Bibliotekerne inviterer igen alle klasser på 5. årgang til at deltage i #BOGTRAILER.
Læs mere om tilbuddet og tilmeld dig på AabenAalborg.dk

Kontakt: 
Ann Gritt Bang Elmeskov
Mail: gritt.elmeskov@aalborg.dk 
Tlf.: 9931 4353

Booktalk (0.-10. klasse)

Vi tilbyder to slags booktalks. Den ene handler om skønlitteratur, hvor bøgerne er udvalgt efter klassetrin eller tema og dækker et bredt udvalg af materialer fra tegneserier til oldgræske eposer. Den anden booktalk er om faglitteratur, hvor nogle af de nyeste fagbøger bliver vist frem, og der gives en kort introduktion til faglitteraturens kendetegn i forhold til form og indhold. Læs mere om Booktalk 0.-10. klasse her

Kontakt:
Dorthe Svendsen
Mail: dorthe.svendsen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4325

Faglig læsning (4.-10. klasse) 

Vi præsenterer forskellige typer af fagbøger for børnene og giver tips til den faglige læsning. Hvordan finder man selv frem til fagbøgerne via hjemmesiden og på biblioteket? Og hvordan griber man læsningen an, når man sidder med den rigtige bog i hånden? Målet med den faglige læsning er at styrke elevernes viden og indsigt, så de bliver kompetente læsere, der selvstændigt kan finde frem til ny viden.

Kontakt:
Mette Schønning Lybæch
Mail: mette.schoenning@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4355

Forskningens døgn (4.-6. klasse)

Forskningens døgn er et eksperimenterende naturvidenskabeligt undervisningsforløb for mellemtrinet. Læs mere om Forskningens døgn

Kontakt:
Christian Langelund Hansen
Mail: Christian.langelund.hansen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4406

Interaktive fortællinger (6. klasse)

Interaktive Fortællinger er et e-læringsforløb, hvor eleverne skaber en digital fortælling, hvor læseren er hovedpersonen. Forløbets første, forberedende del afvikles på klassen, mens anden del - den udøvende - afvikles med et besøg på biblioteket.

Kontakt:
Jacob Skou Gaardsted Bæk
Mail: jacob.baek@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4309

I gang med projektopgaven (7.-10. klasse)

Vi tilbyder en orientering for at hjælpe eleverne godt i gang med projektopgaven. Vi orienterer om projektopgavens forskellige facetter og giver råd til disponering af opgaven og om, hvordan man laver en god problemformulering. Vi rådgiver også om litteratur- og informationssøgning, samt om hvordan man forholder sig kritisk til kilder. Læs mere om tilbuddet her

Kontakt:
Christian Langelund Hansen
Mail: Christian.langelund.hansen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4406

Leg med robotter - kodning i børnehøjde (0.-9. klasse)

Med farvede tuschstreger koder eleverne robottens retning, tempo, lys og bevægelser. Ozobotternes simple funktioner giver eleverne en lille og let forståelig introduktion til de grundlæggende principper bag kodning. Legen med robotter er lærerig og styrker elevernes kreativitet, innovative tankegang og evne til samarbejde.

Kontakt:
Christian Langelund Hansen
Mail: Christian.langelund.hansen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4406

Lav seje SoMe-videoklip (6.-10. klasse)

Med en kombination af teori og praksis tilbyder workshoppen en kort introduktion og afprøvning af mulighederne for videoproduktion til sociale medier. Eleverne bliver udstyret med iPads, og vi slipper dem løs, så de selv kan prøve at producere sjove, seje og tankevækkende SoMe-film. Vi bruger også en del krudt på netetik og digital dannelse.

Kontakt:
Christian Langelund Hansen
Mail: Christian.langelund.hansen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4406

Opvarmning til Ordkraft (4. - 6. klasse)

Skoleelever inviteres med til den store litteraturfestival Ordkraft, som afholdes hvert år i april. Her kan de bl.a. møde populære børnebogsforfattere og stille spørgsmål om deres forfatterskab. Læs mere om opvarmning til Ordkraft

Kontakt:
Dorthe Svendsen
Mail: dorthesvendsen@aalborg.dk
tlf.: 9931 4325

Smart Parat Svar (6. klasse)

Smart Parat Svar er en landsdækkende konkurrence for 6. klasseelever. Læs mere om Smart Parat Svar

Kontakt:
Ann Sørensen
Mail: ann.soerensen@aalborg.dk
tlf.: 9931 4356

Sommerbogen (6-15 år)

Sommerbogen er børnebibliotekernes flagskib, når det kommer til at få børn til at læse i sommerferien. Børnene skal læse 3 bøger i deres ferie for at være med og de har så mulighed for at deltage i lodtrækningen om en af de 3 hovedpræmier, hvor vinderne får lov til at tømme en boghandel på 5 minutter. Børnene skal nu også løse en række udfordringer, mens de læser og at der bliver lagt mindre vægt på anmeldelsesdelen og mere vægt på læselysten og læseglæden. Børnene kan deltage i Sommerbogen fra den 11. juni til den 21. august 2021.

Læs mere om, hvordan jeres elever kan deltage og find udfordringsark her


Kontakt:
Lea Korshøj Christensen
Mail: lea.christensen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4331

Sprogfitness (0. klasse)

Sprogfitness er lege, hvor vi arbejder med børns interesse for og glæde ved sprog, læsning og læring. Vi har lavet et idékatalog, der danner grundlag for legene, og de er udviklet, så de er meget enkle og lette at gå til. Vi arrangerer desuden en stor årlig Sprogfitness-event for ca. 2.500 børn. Læs mere om tilbuddet og tilmeld jer på AabenAalborg.dk

Kontakt:
Dorthe Svendsen
Mail: dorthe.svendsen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4325

Sprogfitness (1.-3. klasse)

Sproglegene understøtter især arbejdet med kropslige læringsstil og stimulere samarbejde og sociale kompetencer hos de deltagende børn. Læs mere om tilbuddet og tilmeld jer på  AabenAalborg.dk

Kontakt:
Dorthe Svendsen
Mail: dorthe.svendsen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4325

Vinterbogen (1. - 6. klasse)

Vinterbogen er skolekonkurrencedelen af den velkendte læselystkampagne, ”Sommerbogen”, der på opfordring fra lærere og bibliotekarer, er taget ud af sommerferien og i stedet lagt midt i skoleåret. Det betyder, at I kan være endnu mere aktive i klassen og sammen med bibliotekerne motivere elevernes læselyst. I Vinterbogen er der fokus på at dele sin begejstring for at læse og skabe et positivt læsefællesskab i klassen. Vinterbogen 2021 løber fra 18.1-12.2 (uge 3,4,5,6). 
Læs mere om Vinterbogen her

Kontakt:
Lea Korshøj Christensen
Mail: lea.christensen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4331

Workshop om digital adfærd og netetik (0.-10. klasse)

Vi fortæller om trends og tendenser på de sociale medier, som man som forældre skal være opmærksom på, og vi prøver at stille de rigtige spørgsmål, som får forældrene til at diskutere problemstillingerne. Læs mere om tilbuddet og tilmeld jer på Aabenaalborg.dk

Kontakt:
Christian Langelund Hansen
Mail: Christian.langelund.hansen@aalborg.dk
Tlf.: 9931 4406