Læsesporet 6-16 år

Er du som forælder til et skolebarn ved at rende tør for lokkemidler og opkvikkende tilråb for at få din søn eller datter til at fortsætte med lystlæsningen?

Bare rolig, nu er der ekstra hjælp at hente! Klik dig ind på www.læsesporet.dk evt. sammen med dit barn og kig rundt på de forskellige læsetiltag og tjekkede tips, som kan sætte gang i læselysten.

Biblioteker bugner selvsagt med litteratur, og det er et kæmpe skattekammer, som vi ikke ønsker at børn og unge skal gå glip af. Udover skattekammeret engagerer flere biblioteker sig også i projekter, som bl.a. udvikler værktøjer til at styrke læselysten og støtte børn og forældre, så læsningen bliver en leg. Mange af disse projekter bliver ofte kun markedsført på udvalgte biblioteker, men det er jo næsten en skam, at ikke alle kan få glæde af projekternes produkter. Denne tankegang blev det indledende spadestik til oprettelsen af Bibliotekernes Læsespor, som både biblioteker, fagfolk og forældre (og hermed også deres børn) kan få stor glæde af.

Alle læseindsatser samlet ét sted

Bibliotekernes Læsespor samler læseindsatser, som er udviklet af bibliotekerne landet over. Med Læsesporet oplever biblioteker, fagprofessionelle (fx lærere, PLC-medarbejdere og skolepædagoger) og forældre omkring børn i skolealderen én samlet indgang, hvor de kan finde læsekoncepter og inspiration til at styrke børns læselyst. Bibliotekernes Læsespor er en videreudvikling af Bibliotekernes Sprogspor – som samler aktiviteter omkring sprogstimulering for de 0-6-årige. 

Bibliotekernes Læsespor drives i regi af landets centralbiblioteker. Udviklingen af Bibliotekernes Læsespor er blevet mulig med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Besøg læsesporet.dk her