Internet og wi-fi

Aalborg Bibliotekerne stiller gratis internet til rådighed for alle vores gæster.

Du kan gå gratis på det trådløse netværk på alle vores biblioteker. Netværksnavnet er Bibnet. Du kan bruge en af bibliotekets pc'er, eller du kan bruge din medbragte computer.

Bemærk: Al brug af computere og trådløst netværk hos Aalborg Bibliotekerne foregår på eget ansvar

Regler

Du skal overholde bibliotekets regler for brug af internettet. Anvendelsen af bibliotekets internettilbud skal respektere dansk lovgivning.

Ansvar og misbrug

  • Husk at logge af, inden du forlader pc'en. Det er dit ansvar at få logget af mail, Facebook, bank, SKAT eller andre sider, du har besøgt. Log af, så du ikke risikerer, at uvedkommende får adgang til dine personlige oplysninger.
  • Aalborg Bibliotekerne påtager sig ikke ansvaret for fejlagtige oplysninger, som den enkelte bruger henter på internettet, eller for evt. virusinficerede programmer.

Plads til alle

  • Biblioteket stiller mange pc'er til rådighed for gæsterne. Men der er ikke en privat computer til alle gæster, så det er vigtigt, at alle kan få adgang til pc'erne. Tag hensyn til de andre gæster, og gør plads, når du er færdig med dine egne opgaver.
  • Personalet giver gerne råd og vejledning i internettets muligheder.
  • Misbrug af bibliotekets pc'er i henhold til ovenstående, herunder ændring af pc'ens opsætning, kan medføre forbud mod at benytte internet og andre pc'er. Gentagne tilfælde af misbrug kan medføre bortvisning fra biblioteket.

Sikkerhed

Brugere af netværket bør sikre deres computere med den nyeste antivirus, da brugen af det åbne netværk er på egen risiko.