Book et lokale

I Medborgerhuset er der otte mødelokaler, der kan benyttes fra tirsdag-søndag, samt en foredragssal, der kan benyttes alle ugens dage.

Skal du bruge et mødelokale på en mandag, henviser vi til mødelokalerne oven på Vejgaard Bibliotek, hvor vi råder over seks mødelokaler, der kan benyttes alle ugens dage.

Bemærk: Alle mødelokalerne ved Vejgaard Bibliotek er lukket i perioden 1. oktober 2019 – 1. februar 2020 pga ombygning. Det er derfor ikke muligt at benytte lokalerne i denne periode.

Alle lokaler samt foredragssalen kan bookes mellem 8-22. 

Her kan du booke:

Her kan du se udvalget af tilgængelige lokaler, mulige tidspunkter samt booke lokale.

Gå til Booking af lokale

Hvem kan låne mødelokaler?

 • Folkeoplysende foreninger, som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune.
 • Foreninger, som ville kunne godkendes som en folkeoplysende forening, men som ikke søger tilskud.
 • Foreninger, som ikke ville kunne godkendes som en folkeoplysende forening, men er en forening af social karakter, som modtager § 18-midler.

Betingelser:

 • Hvis der skal reserveres flere datoer ad gangen, kan det højst ske for et halvt år ad gangen. Der skal være en person, der kan stå som ansvarlig over for biblioteket.
 • Lokalerne kan anvendes til møder, foredrag, undervisning og lignende samt kulturelle aktiviteter af ikkekommerciel karakter, herunder også arrangementer og undervisning, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune.
 • Lokalerne må kun benyttes til den aktivitet, der er søgt om og givet tilladelse til. Såfremt der afholdes et arrangement med entré, skal der betales for brug af lokalet.
 • Lokalerne kan ikke lånes til aktiviteter, hvis formål er agitation, behandling, forkyndelse eller udbredelse af overtro, og de kan ikke lånes til fester, bankospil og lign.

Hvad koster det?

 • Prisen for at leje lokaler ligger mellem kr. 200-400 pr. time, afhængigt af lokalets størrelse. I Medborgerhuset findes mødelokale 1 til kr. 300,- pr. time, mødelokale 2-8 til kr. 200,- pr. time for hvert samt foredragssalen til kr. 400,- pr. time. Oven på Vejgaard Bibliotek findes mødelokale 1-7 til kr. 200,- pr. time for hvert.
 • I Medborgerhusets foredragssal kan der tilvælges adgang til projektor og mikrofoner. Udstyret koster ikke ekstra. Mødelokale 1 i Medborgerhuset er udstyret med 75” skærm og lyd, der tilkobles via HDMI-stik. Mødelokale 2-8 i Medborgerhuset er udstyret med 65” skærme og lyd, der tilkobles via HDMI-stik. Foredragssalen er udstyret med projektor og lyd, der tilkobles via HDMI-stik. PC/bærbar pc skal du altid selv medbringe, og du skal selv sørge for kabler – og husk adaptorstik, hvis du bruger andet end HDMI.
 • I lokalerne på Vejgaard Bibliotek er der ikke mulighed for tilvalg af udstyr – dog er der et lærred i mødelokale 1 og 6, som kan anvendes, hvis man selv medbringer projektor eller lign.
 • Eventuelle regninger sendes først, når arrangementet er afviklet. Regningen kommer digitalt i eBoks i den efterfølgende måned, og der sendes en regning for hvert arrangement.

Hvornår er der adgang til lokalerne?

 • På hverdage og i weekender kan lokalerne bookes i tidsrummet 8.00 - 22.00. Man booker selv via hjemmesiden, hvor man også kan rette og/eller slette egne bookinger indtil tre døgn før arrangementets afholdelse. Der skal bookes mindst én time, og der kan ikke laves flere bookinger efter hinanden af det samme lokale på samme dag.
 • Der er ikke adgang til lokalerne på helligdage, og et lokale kan først bookes en halv time efter, at en anden booket aktivitet i lokalet er afsluttet. Den halve time mellem bookingerne er skiftetid og er beregnet til, at den afsluttende bruger har 15 min. til at rydde op og forlade lokalet, og den kommende bruger har 15 min. til at gøre klar og tage imod sine deltagere. Foredragssalen i Medborgerhuset kan først bookes 1 time efter, at en anden booket aktivitet i salen er afsluttet, hvilket giver hver bruger skiftetid på 30 min. til hhv. afslutning og opstart.
 • Booking skal foretages senest tre døgn, inden lokalet ønskes benyttet. I særlige tilfælde kan Aalborg Bibliotekerne undersøge, om det er muligt at booke med kortere varsel. Man har ikke råderet over lokalet, før man har modtaget en mail med bekræftelse fra Aalborg Bibliotekerne. Læs din bekræftelse, og medbring den til dit arrangement.

Hvordan udleveres nøgler til lokalerne oven på Vejgaard Bibliotek?

 • Nøgle til et lokale oven på Vejgaard Bibliotek skal hentes på Vejgaard Bibliotek i den betjente åbningstid af den ansvarlige for arrangementet. Husk at medbringe legitimation og bekræftelse på din booking. Nøglen afleveres samme sted senest dagen efter eller i førstkommende betjente åbningstid efter arrangementet.
 • Hvis en nøgle forsvinder, er den ansvarlige erstatningspligtig, også for evt. omstilling/udskiftning af låsesystem.
 • Til lokalerne i Medborgerhuset skal der ikke anvendes nøgle, da biblioteksbetjentene sørger for at låse op. Du smækker selv døren efter brug.

Hvordan aflyses en booking?

Aflysning af et lokale kan foretages uden gebyr indtil tre døgn før arrangementets start. Ved afbestilling med kortere varsel end tre døgn betales et afbestillingsgebyr på kr. 50 (dog kr. 100 for foredragssalen i Medborgerhuset).

Øvrige praktiske oplysninger

I Vejgaard er der elevator til mødelokalerne og teleslynge i mødelokale 1. Her har alle brugere adgang til et mindre køkken med service, kaffemaskine og opvaskemaskine. Brugt service skal være rengjort og sat på plads efter brug eller som minimum sat i opvaskemaskinen og startet, så næste bruger har mindst mulig gene. I Medborgerhuset er der elevator til mødelokale 1-8 på 1. sal samt adgang til handicaptoilet. Her er der ingen køkkenfaciliteter.

Mad og drikke

Der er ikke mulighed for at bestille forplejning gennem biblioteket. Man er dog velkommen til selv at medbringe, såfremt der ryddes op, og lokalet ikke efterlades med generende lugt.

Generelt

 • Lokalerne skal efterlades som modtaget, det vil sige med samme stole- og bordopstilling som beskrevet ved opslag. Vinduer skal lukkes, lys slukkes, og dørene aflåses. Eget affald skal fjernes efter endt arrangement. I modsat fald vil der blive faktureret 1 time for oprydning.
 • Aalborg Bibliotekernes navn må i markedsføring kun bruges i forbindelse med angivelse af adresse for pågældende aktivitet.
 • Har du spørgsmål vedrørende lokalerne, er du velkommen til at kontakte Aalborg Bibliotekerne på telefon 9931 4300 eller pr. mail på bib-planbook@aalborg.dk.
   

Oversigter over lokaler, der kan bookes: