Rim, remser og vingummibamser

28.04.23
Vrøvlevers, rim og remser i lange baner! Rim er sprogets legeplads og rytmen leger med. Styrk barnets sprog ved at læse højt og lege med sproget.

Børn elsker at rime og at lege med sproget er sjovt for både store og små. 

For børn giver rim mulighed for at lære nye ord, lyde og sammensætninger i sproget at kende. Et godt sprog kan bl.a. give barnet en god skolestart, gode kommunikationsevner og et godt grundlag for at opbygge relationer. Derfor kan du ikke rime for meget sammen med dit barn.

Prøv at læse rim og remser op i et roligt tempo og sig hvert ord tydeligt, så barnet kan høre bogstaverne og ordenes lyd og rytme - det bliver nærmest syngende. Sproget bliver tydeliggjort, hvilket gør det lettere for barnet at optage ordene i deres sprog og ordforråd. 

Aktiv læring med kroppen

Lotte Salling, bevægelsespædagog og forfatter til en lang række bøger, som handler om rim og remsers indvirkning på børn, har fokus på aktiv læring med krop og bevægelse:

“Børn, der leger fagtelege, er meget optagede af at se på hinanden. De griner med hinanden og oplever at være en del af en flok. Og den følelse er i sig selv givende og meningsfuld for alle. Og når børnene iagttager hinanden, lærer de at aflæse hinandens reaktioner og følelser – en kompetence, der er meget værdifuld for deres generelle sociale udvikling.”

Kroppen bliver aktiv, når der tilsættes fagter og rytme til rim og remser ligesom sanserne også skærpes. Bevægelserne og fagterne stimulerer børnenes sansemotoriske opmærksomhed og giver en aktiv form for læring til børn med behov for fysisk aktivitet under læring.

5 gode råd fra Lotte Salling

 1. Brug kun bøger, du selv synes er sjove, så børnene mærker, at din glæde og dit engagement er ægte. Husk, at din glæde og motivation har en afsmittende effekt på børnegruppen, og at entusiasmen er med til at forbedre børnenes evne til at huske ord.
   
 2. Kom ned på gulvet, så du er i øjenhøjde med barnet. En god øjenkontakt skaber nærvær, tryghed og kontakt.
   
 3. Brug sjove fagter, sjov mimik og sjove lyde. Vær fysisk tætte, når I bruger kroppen, og giv plads til kropssproget. Legen og det sjove element gør børnene engagerede og klar på at gentage ordene. Husk også at være den grænsesættende autoritet, der styrer gruppen, så det ikke løber løbsk. For eksempel ved at sige: Nu skal I sætte jer ned igen og lytte.
   
 4. Pas på med at rette på børnenes udtale, det fratager dem lysten. Ordforrådet og ordforståelsen er det væsentlige. Snak om, og forklar eventuelle svære ord, inden aktiviteten påbegyndes. Husk at låne nye bøger jævnligt, så børnenes ordforråd bliver ved med at udvikle sig.
   
 5. Husk, at vi er skabt til at bevæge os og bruge vores krop. Hav det sjovt, leg med, vær barnlig. Tag aldrig dit job så alvorligt, at du bliver alvorlig. Når du tør slippe din barnlige side fri, er det også nemmere at kunne sætte sig igennem, når der er brug for det.
Inspiration