Æg i bakke med forskellige ansigtsudtryk malet på

Satire: Til grænsen - og derudover

30.08.21
Masser af satiriske bøger med krænkelsesgaranti.

Satire er en udtryksform, der gør grin med mennesker og deres handlinger på en overdreven måde. Satiren stammer fra teatret, men i dag bruges den mange andre steder. Det kan være tegning, musik, stand-up, film, tv-serier, litteratur mm. Målet med satire er for det meste at gøre opmærksom på noget, som afsenderen af satiren synes bør ændres eller forbedres. Det kan være noget dumt, urimeligt eller forkert i en persons opførsel eller i et lands love, som satiren angriber.

Fra Holberg til Kirsten Birgit

Som samfundskritisk værktøj har satire ofte udspring helt aktuelle dagsordener. Det har vi set i politisk satire i som magasinet Blæksprutten. Politikens ATS  eller dagsmagasinet Den korte radioavis på den nu lukkede Radio 24Syv.

Men satiren kan også være langtidsholdbar. Vi griner stadig af den opblæste student Rasmus Berg, når han i Holbergs teaterstykke Erasmus Montanus driver sine nyerhvervede retoriske evner ud i det absurde og fører bevis for, at hans mor er en sten. Fordi vi genkender typen. Og ikke mindst genkender træk i os selv.

Fra "tø-hø" til granatchok

I litteraturen ser vi nok flest eksempler på satirisk skildring af os selv eller andre som individer. Et spejl på vores dobbeltmoral, selvtilstrækkelighed eller de livsløgne, vi alle går rundt med. Personlighedstræk, som er universelle og tidløse, og som derfor gør litteraturen mere holdbar, end fx avisens dagsaktuelle satiretegning.

Litteraturen har derfor også sjældent den chok-effekt, som tv- eller radiosatire har, når man som seer eller lytter sidder lamslået tilbage tilbage med som vidne til den fiktive khasakstanske reporter Borat, der infiltrerer QAnon i USA, eller til seniorkorrespondent Kirsten Birgits gennemhegling af Rasmus Paludan efter flere dages radiogrooming.

Ordet og sværdet

Hvad der opfattes som satire/grov humor er subjektivt. Hvem og hvad er det i orden at gøre grin med? Vi lever i en moraliserende tid med stor bevågenhed på fx minoriteters rettigheder, og det har måske ændret følsomheden og dermed diskursen imange satireudøveres tilgang. Men det er jo netop satirens foranderlige valplads, at rette fokus mod det aktuelle og spørge til, om kejseren overhovedet har noget tøj på.

Og ordet har historisk vist sig stærkere end sværdet, og derfor har vi her samlet en række forskellige bøger, der alle har en satirisk vinkel på det, de omhandler.

Læs mere om satire

Vil du vide mere om satire og dens forskellige undergenrer så læs Faktalinks artikel om satire her.

Tags
Inspiration