Reglement

I reglementet kan du læse om reglerne for at bruge bibliotekets tilbud.

Hvordan melder du dig ind?
Du er altid velkommen til at komme og bruge biblioteket til f.eks. at mødes, læse avis, bruge internettet eller skrive opgave.

For at kunne låne bibliotekets materialer skal du først melde dig ind. Som personligt bibliotekskort bruger du dit gule sundhedskort, hvortil du vælger en pinkode. Når du melder dig ind, skal du vise sundhedskort og billedlegitimation eller anden gyldig legitimation (studiekort accepteres ikke).

Du kan indmelde dig selv hjemmefra som låner på biblioteket direkte med dit NemID. Herved får du adgang til bibliotekets tilbud med det samme. Flytter du eller får du nyt telefonnummer eller ny e-mailadresse, så husk at give os besked.

Børn og unge under 18 år er selvfølgelig også meget velkomne, men en af forældrene eller værgen skal skrive under på en indmeldelsesblanket, hvis børnene skal låne. Børn og unge under 18 år kan vælge mellem at bruge deres sundhedskort med pinkode eller et bibliotekskort med en pinkode.

Tag dit bibliotekskort med, når du vil låne materialer. Mister du dit kort, så giv os straks besked på telefon 9931 4300 eller mail: info-bibliotek@aalborg.dk, så kortet ikke kan misbruges af andre.

Nederst på denne side finder du "Indmeldelsesblanket til børn PDF" til udskrivning.

For institutioner er det muligt at låne bøger i 90 dage. Skal du låne på vegne af en institution, som dagplejer eller et firma, skal du udfylde nedenstående blanket, få den underskrevet af institutionens leder og aflevere den på biblioteket i den betjente åbningstid.

Nederst på denne side finder du "Indmeldelsesblanket til institutioner PDF" til udskrivning.

Depositum
Alle personer (uanset nationalitet) uden fast bopæl, udlændinge uden cpr-nummer, udlændingenummer (i opholdstilladelse) eller pasnummer bliver opkrævet et depositum på 500 kr. for at blive indmeldt på biblioteket. I denne situation kan du kun blive indmeldt og betale depositum på Hovedbiblioteket.

Du kan få dit depositum betalt tilbage, når du enten har fået en fast folkeregisteradresse, eller hvis du ikke længere ønsker at være registreret som låner. Alle udlån skal være afleveret, og eventuelle mellemværender skal være betalt.

Husk at gemme din kvittering, når du betaler depositum, da depositum kun kan betales tilbage mod forevisning af kvittering.

Hvor længe kan du beholde det, du har lånt?
Du kan normalt beholde det, du har lånt, i én måned, men nogle af de meget populære materialer skal du aflevere allerede efter 7 eller 14 dage. Du kan se på udlånskvitteringen og i din lånerstatus på hjemmesiden, hvornår du skal aflevere dine materialer.

Hvordan forlænger du lånetiden?
Hvis materialet ikke er reserveret af en anden låner, kan du forlænge lånetiden. Det kan du gøre på www.aalborgbibliotekerne.dk, på biblioteket eller pr. telefon.

Materialer med 7 og 14 dages lånetid kan du forlænge én gang. Materialer med 35 dages lånetid kan du forlænge op til to gange. Der skal være 7 dage eller mindre til lånetidens udløb, inden du kan prøve at forlænge lånet. Dette gælder både bibliotekets egne materialer og materialer fra andre biblioteker (fjernlån).

Hvordan reserverer du?
Du kan reservere materialer via bibliotekets hjemmeside, på biblioteket eller pr. telefon.

Du kan få gratis besked, når du kan hente materialerne, hvis du har valgt at modtage beskeder fra os på e-mail og/eller sms.

Biblioteket kan desværre ikke sende besked til dig pr. brevpost.

Hvis vi ikke selv har de materialer, som du skal bruge, forsøger vi at skaffe dem hjem til dig fra et andet bibliotek.

Hvis du afleverer for sent
For at så mange som muligt kan få glæde af bibliotekets tilbud, skal du aflevere materialerne til tiden. Husk at gemme afleveringskvitteringen, så du kan dokumentere, at dine lån er afleveret. Biblioteket sender automatisk en påmindelse som sms eller e-mail, tre dage før lånetiden udløber. Dette er gratis. Påmindelser er blot en service, og det er derfor udelukkende dit eget ansvar, at materialerne afleveres til tiden.

Hvis du afleverer eller fornyer efter lånetidens udløb, skal du betale et gebyr.

Ovenstående beregnes med udgangspunkt i materialernes oprindelige udlånsdato. Dette betyder, at der vil blive beregnet flere gebyrer, hvis du har lånt materialerne over flere dage (gælder også, selvom du har fornyet det hele til samme afleveringsfrist). Gebyrerne bliver først oprettet, når materialerne er afleveret.

Du kan betale gebyrer på vores hjemmeside og på Hovedbiblioteket. Har du modtaget et indbetalingskort, kan det ikke betales på hjemmesiden eller ved personlig henvendelse på biblioteket.

Vi sender en hjemkaldelse på e-mail eller sms, når din lånetid er overskredet med 7 dage. Hvis du ikke er tilmeldt med din e-mail eller mobilnummer, sendes hjemkaldelsen til din digitale postkasse (e-Boks) eller som brevpost.

Hvis lånetiden overskrides med 35 dage, oprettes der automatisk en erstatningsregning på materialet, og der tillægges et gebyr efter ovenstående takster. Regningerne kan ses via login på hjemmesiden, og du kan betale med det samme. Hvis du afleverer materialet, skal du kun betale gebyret.

Biblioteket sender en saldoopgørelse til din digitale postkasse (e-Boks) eller pr. brevpost. Opgørelsen er en samlet oversigt over alle dine mellemværender. Disse kan betales via hjemmesiden eller på Hovedbiblioteket.

Hvis du skal erstatte noget, du har lånt
Du har pligt til at erstatte materialer, som er ødelagt, bortkommet eller ikke er registreret som afleveret, til den pris, som biblioteket fastsætter. Erstatningsprisen består af udgifterne til genanskaffelse og klargøring.

Bemærk, at prisen på bl.a. lydbøger, spil og dvd'er ligger væsentligt over butiksprisen på grund af ophavsretsforhold. Mellemværendet kan betales på hjemmesiden eller på Hovedbiblioteket.

Vi køber ikke erstattede materialer tilbage.

Biblioteket påtager sig ikke ansvar for skader, der er opstået på dit eget maskinel eller programmel i forbindelse med brug af lånte materialer.

Biblioteket er for alle
Vi vil gerne give alle vores brugere en god oplevelse. Derfor skal alle respektere god ro og orden og følge personalets anvisninger. I modsat fald kan biblioteket bortvise en besøgende og i en periode udelukke vedkommende fra at bruge biblioteket.

På alle Aalborg Bibliotekernes biblioteker er der vidoeovervågning som en kriminalitetsforebyggende foranstaltning i hele åbningstiden.

Persondataforordningen (GDPR)
Aalborg Bibliotekerne overholder EU’s regler på området. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger vi registrerer om dig på Persondataforordningen/GDPR.

Hvordan forholder biblioteket sig til sikkerhed, skadesansvar og privatlivspolitik?
Biblioteket påtager sig ikke ansvar for skader, der er opstået på dit eget maskinel eller programmel i forbindelse med brug af lånte materialer.

Læs mere om Aalborg Bibliotekernes privatlivs- og sikkerhedspolitik her.

Indmeldelsesblanketter: