Sæt dine reserveringer på pause

22.05.23
Sæt dine reserveringer på pause, mens du holder ferie. Så undgå du at miste din plads i reserveringskøen.

Når du sætter dine reserveringer på pause, mens du holder ferie, bliver de ikke aktiveret i den periode, du er fraværende. Det vil sige: hvis du står som nummer 1 i reserveringskøen til et materiale, så bliver du stående der, indtil du er vel hjemme igen. Først dér, bliver bogen taget fra til afhentning til dig. Du bibeholder altså din plads i reserveringskøen og rykker ikke længere ned.

Vi anbefaler at du sætter startdatoen en uge tidligere, end du reelt tager på ferie.

Vær dog opmærksom på, at hvis biblioteket modtager fjernlån til dig i ferieperioden, bliver de sendt retur, og du skal bestille igen.

Sådan gør du:

Du kan selv sætte dine reserveringer på pause via vores hjemmeside:

  •     Log ind med dit cpr.nummer/lånernummer og din pinkode
  •     Klik på "Mine sider"
  •     Klik  på "Brugerprofil"
  •     Under "Reserveringer på pause" udfyldes start- og slutdato for din ferie  
  •     Klik "Gem"  

Du kan også sætte dine reserveringer på pause på vores udlånsautomater:

  • Vælg "Min side" på automatens skærm
  • Log ind med dit cpr.nummer/lånernummer og din pinkode
  • Vælg "Reserveringer" i venstremenuen 
  • Øverst på skærmen - tryk på knappen "Sæt på pause"
  • Udfyld start- og slutdato for din ferie og tryk på knappen "Sæt på pause"

Du kan også bruge appen Biblioteket til at sætte dine reserveringer på pause

Læs mere om appen Biblioteket og hvordan du tager biblioteket med dig på farten, ligesom du også her kan finde links til download.