Udstilling: Den Grønne Ungdomsbevægelse

24.10.23
Lørdag 28. oktober maler Den Grønne Ungdomsbevægelse klimakrisen i Folkestuen på hovedbiblioteket for at skabe opmærksomhed på klimakrisens konsekvenser.

"Vi vil male gamle landskabsmalerier over med konsekvenserne af den globale opvarmning og den fremtid, vi frygter, hvis vi giver op på en hurtig og radikal omstilling af samfundet. Vi ser skovbrande, oversvømmelser og hungersnød. Vi ser naturen og mennesker, der kvæles i nye motorveje. Økonomisk profit og politiske aftaler bag lukkede døre, som trumfer naturhensyn. Vi vil også male drømmen om et omstillet samfund fyldt med vild natur, vindmøller og sommerfugle. Hvor der er plads til alle arter og hvor trivsel og langsigtede løsninger er i centrum."
- Rosanna Børsting, aktiv i Den Grønne Ungdomsbevægelse.

Alle er velkommen til at komme forbi på dagen kl. 13 - 16, hvor malerierne bliver til, og selv sætte en maler-streg eller blot for at se, hvad der sker.
Malerierne bliver efterfølgende udstillet i Arkaden.

Den Grønne Ungdomsbevægelse er et handlende fællesskab af unge, som forsøger at sætte natur og klima på den politiske dagsorden gennem den offentlige debat, demonstrationer, kreative aktioner, kampagner og vidensformidling. Bevægelsen arbejder både nationalt og lokalt landet over.

Inspiration