Bibliotekernes Læsespor

Bibliotekernes Læsespor er en videreudvikling af Bibliotekernes Sprogspor. Formatet bygger videre på tanken om, at forældre oplever ét samlet sted, hvor de kan finde inspiration til sprog og læsning til deres børn fra 0-16 år. 

Formålet med Bibliotekernes Læsespor er at give fagprofessionelle, bibliotekspersonale og forældre den bedste indgang til bibliotekernes samlede tilbud for målgruppen i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen, sådan at de har de bedste forudsætninger for at støtte op om deres børns læsekompetencer og ikke mindst læselyst både via fysiske og digitale medier.

Følgende er en del af projekt:

  • Portalen til Sprogsporet.dk bliver videreudviklet, så Læsesporet også har en lettilgængelig og lækker portal for skoledelen 
  • Der udvikles en grafik til Læsesporet som tydeligt tager udgangspunkt i Sprogsporet, men også markerer, at man skifter til et andet udviklingstrin for barnet – at man går fra sprogstimulering til læselyst
  • 5 koncepter skal ligge klar på portalen ved lancering. Minimum et koncept pr. indskoling, mellemtrin og udskoling. Alle koncepter lever op til de i projektet udviklede kvalitetskriterier, har elementer, der er målrettet fagpersonale, bibliotekspersonale og forældre og er tilpasset Bibliotekernes Læsespor også i grafikken 
  • 3 af de ansøgninger, der er givet midler til gennem Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje 2021 har som succeskriterie at blive optaget på Bibliotekernes Læsespor 

Aalborg Bibliotekerne arbejder sammen med Herning Bibliotekerne om at udvikle Bibliotekernes Læsespor.

Projektperiode

Projektet løber i perioden januar 2020 til december 2020.

Samarbejdspartnere

Alle øvrige Centralbiblioteker er desuden samarbejdspartnere i projektet, dvs. Gentofte, Odense, Roskilde og Vejle Bibliotekerne. 

For mere information

Projektleder Anne Grønhøj Krebs
Tlf.: 9931 4348
Mail: anne.groenhoej@aalborg.dk