Ordunivers

Ordkraft og Aalborg Bibliotekerne har et ønske om at udvikle den litterære interesse hos den unge målgruppe – elever på ungdomsuddannelserne.

Ide-katalog Ordunivers

Projektets produkt er et idekatalog målrettet de gymnasiale uddannelser. I kataloget er der en række øvelser og aktiviteter, der knytter sig til arbejdet med dansk nutidig litteratur og idéer til at arbejde med at undersøge og producere tekster med udgangspunkt i det udvidede tekstbegreb, f.eks. film, lydklip, foto el. andre visuelle udtryk, multimodale udtryksformer etc. Derudover er der fokus på unges egne fortællinger via forskellige udtryksformer – og sociale medier. Der er i katalogets indhold lagt vægt på elevernes oplevelser og kreative møde med litteraturen, der åbner op for elevernes arbejde med deres udtryksfærdigheder og formuleringsbevidsthed i samspil med danskfagets litterære, sproglige og mediemæssige perspektiver.


 

Om projektet

Projektet skal bygge på aktuel viden om de unge: høj digitaliseringsgrad, social orientering samt ønske om interaktivitet via sociale medier.

Formålet er at skabe et kreativt ord- og skriveunivers, hvor unge møder aktuel, dansk litteratur, arbejder multimodalt med tekstproduktion og deler proces samt produkt på de sociale medier. Samt at inspirere dansklærere til at arbejde multimodalt og at optimere videndeling. 

Projektet vil udvikle et digitalt univers, som dels kan bruges i fritiden og i undervisningssammenhæng – også for andre end projektdeltagerne.

Projektperiode

Projektet løber fra maj 2019 til ultimo september 2020.

Samarbejdspartnere

5 gymnasieskoler er med i projektet: Aalborg City Gymnasium, Aalborg Katedralskole, Nørresundby Gymnasium, Hasseris Gymnasium og Aalborg Handelsskole.

For mere information

Projektleder Mette Schønning Lybæch
Tlf.: 9931 4355
Mail: mette.schioenning@aalborg.dk