Om dette arrangement

Tid
16:30 - 18:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Sted
Loungen
Målgruppe
For voksne
Bestil billet(ter)
Unge/Voksne

Vær sammen om historien: Hungerkrigen - Septemberforliget og den danske model

02.05.24
Vær med til - sammen med andre - at dykke ned i vores fælles historie; og vær med til at undersøge, hvordan den har formet vores fælles nutid.

Det Hemmelige Selskab for Historie, som ikke er mere hemmeligt, end at vi gerne taler højt om det, inviterer til nye møder, nye emner, nye samtaler. 

Dagens møde i Det Hemmelige Selskab for Historie indledes med et live streamet oplæg af historiker og formidlingsvært Kristian Bonde Jørgensen, Arbejdermuseet, der også gerne svarer på spørgsmål fra selskabets medlemmer. 

Ud af konflikt vokser orden 

I det tidlige forår 1899 nedlagde snedkerne i Aalborg og seks andre jyske byer arbejdet. Strejken var en protest imod den nyligt indgåede overenskomst i snedkerfaget, som medførte lavere lønninger i Jylland end på Fyn og Sjælland. 

Gennem hårdt pres lykkedes det fagforeningerne at få sine medlemmer, snedkerne, tilbage på arbejde, men for sent: Arbejdsgiverne havde allerede besluttet at trække en tydelig streg i sandet. Den 24. maj 1899 indledtes en national lockout af op mod 40.000 arbejdere i hele Danmark. Storlockouten er siden gået over i historien under navnet ”Hungerkrigen”, da mange familier som følge kom til at sulte. 

Konflikten endte efter fire måneder med et forlig: Septemberforliget, der slog arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet fast, men samtidig anerkendte fagforeningernes forhandlingsret og ret til at indgå aftaler om løn- og arbejdsforhold. Den ”danske model” var født. 

Hvad er Det Hemmelige Selskab for Historie? 

Selskabet består af en mindre gruppe nysgerrige mennesker, der mødes på biblioteket – og du er inviteret til at være med! Du kan deltage i et enkelt møde eller allerede nu melde dig til alle forårets tre. 

Hver gang indleder vi med et kort, direkte streamet, engagerende oplæg fra en historiker, forsker eller formidler fra et af Danmarks museer og samlinger. Herefter er ordet frit, men mødelederen hjælper gerne med at guide samtalen.  

Det kræver hverken mere end almindelig nysgerrighed eller viden at deltage. Og der skal ikke læses bøger eller andet på forhånd, men måske får du lyst til at læse videre bagefter. I hvert fald bliver du præsenteret for titler og links til selv at undersøge videre.      

Dagens møde, handler om demokrati og rettigheder, og tager udgangspunkt i den såkaldte Hungerkrig, storlockouten i 1899. 

Andre møder i Det Hemmelige Selskab for Historie  

Tors. 14. marts 2024, kl. 16:30-18:00 
Emne: Blinde Vinkler. Billeder af kolonien Dansk Vestindien. 
Oplæg v/ Mette Kia Krabbe Meyer, ph.d., seniorforsker ved Det Kgl. Bibliotek 
 
Torsdag 4. april 2024, kl. 16.30-18:00 
Dansk heksehistorie og museet Hex! – oplæg ved Lulu Anne Hansen, ph.d. leder af Historieenheden, overinspektør, Sydvestjyske Museer 

Tilgængelighed 

Mulighed for at trække sig: Ja 
Niveaufri adgang: Ja 
Handicapvenligt toilet: Ja 
Teleslynge: Nej – kontakt biblioteket på bibliotek@aalborg.dk eller tlf.: 9931 4300 senest 3 dage før arrangementet for lån af mobil teleslynge.  

Læs mere om tilgængelighed og planlæg dit besøg på Hovedbiblioteket – via dette link.

Vi arbejder hele tiden på at forbedre tilgængeligheden på vores biblioteker, så har du andre særlige behov eller spørgsmål til arrangementet, kan du skrive til os på bibliotek@aalborg.dk eller ringe på tlf. 99314300. 

 

Materialer