Vi tilbyder

Her kan du se en oversigt over alle de tilbud, klubber og caféer som biblioteket tilbyder.

Advokatvagten

Gratis juridisk rådgivning på Hovedbiblioteket hver tirsdag.

App'en Biblioteket

Få adgang til Aalborg Bibliotekerne på din mobil eller tablet med app'en Biblioteket.

Biblioteket kommer

Til dig, der ikke selv kan komme på biblioteket på grund af alder, langvarig sygdom eller handicap.

Biblioteksintro

Kender dine kursister bibliotekets mange tilbud? Skal dine elever i gang med en opgave

Biblioteksvagten

Svar på faktuelle spørgsmål, hjælp til søgestrategi, henvisninger til bøger, artikler, digitale tilbud og meget mere.

Book en bibliotekar

Lav præcise søgninger. Find netop den information, du har brug for. Book en bibliotekar: Et gratis tilbud til dig.

Book en bogbus

Lån en bogbus fyldt med service til foreninger, læsekredse, dagplejere, børnehaver, skoler og virksomheder.

Book et lokale

Book et lokale på Aalborg Bibliotekerne.
 
 

HistorieAalborg

Få hjælp til slægsforsking og adgang til arkivets omfattende samling af gamle fotos, film, litteratur, lyd, aviser og kort fra den nordjyske egnshistorie og den danske udvandring.