Folketingstidende

Adgang
Fri adgang
Folketingets officielle kanal for offentliggørelse af de autoritative dokumenter behandlet i Folketingssalen.

På folketingstidende.dk kan du finde lovforslag, beslutningsforslag, forespørgsler, redegørelser og mundtlige § 20-spørgsmål og dokumenter.

Du kan også finde referaterne af Folketingets forhandlinger, som offentliggøres i takt med at talerne holdes i Folketingssalen.
Gå til Folketingstidende.dk

e-Folketingstidende

Elektronisk bladreudgave af alle bind af Folketingstidende fra 1953 til 2008-09 og Rigsdagstidende fra 1849-50 til 1953. Fra 2009-10 er Folketingstidende kun udkommet elektronisk på folketingstidende.dk.
Gå til e-Folketingstidende

Relaterede hjemmesider

Lovtidende

Find love, anordninger og bekendtgørelser. Lovtidende A, B og C er de publikationer, hvori regeringen foretager den officielle kundgørelse af nye love og regler. I Lovtidende A optages alle de love, anordninger og bekendtgørelser, som skal kundgøres i Lovtidende, og som ikke optages i Lovtidende B. I Lovtidende B optages finanslove og tillægsbevillingslove. Lovtidende C indeholder internationale overenskomster, konventioner og traktater.
Gå til Lovtidende

Retsinformation

Adgang til gældende lovgivning i Danmark. Find alle gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. Der er også adgang til Folketingets dokumenter og beretninger fra Folketingets Ombudsmand.
Gå til Retsinformation