Bibliotek.dk

Adgang
Fri adgang
På Bibliotek.dk kan du se, hvad der er udgivet i Danmark, og bestille hjem til dit lokale bibliotek.

Bibliotek.dk er altså ikke et bibliotek, men en database over, hvad der findes på danske offentlige biblioteker.

Med din egen profil på Bibliotek.dk får du adgang til artikler fra aviser og magasiner, du kan gemme søgninger i din huskeliste, gemme dit bibliotek som favoritbibliotek og dermed se din lånerstatus m.m.

Vejledning

  1. Log på Bibliotek.dk ved at vælge bibliotek, skrive CPR-nummer og den pinkode, du bruger på dit lokale bibliotek.
  2. Ny bruger? Læs mere på bibliotek.dk
  3. Du kan afgrænse din søgning til en specifik materialetype via menuen: Bøger, film, musik, spil, noder eller artikler.
  4. Anvend avanceret søgning for flere søgemuligheder fx. materialetype, sprog, udgivelsesår, aldersgruppe.
  5. Få vejledning til søgning, bestilling m.v. på bibliotek.dk