Ingen adgang-skilt

Om dette arrangement

Tid
17:00 - 18:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Sted
Glashjørnet
Målgruppe
For alle
Unge/Voksne

Er der plads til alle i Aalborg? Debat om Dark Design

12.10.22
Kom til debat om, hvem der må være i byrummene - og de midler der tages i brug for at kontrollere dem.

Er byen til for, at vi kan opholde os i dem? Eller gælder det kun for nogle af os?

Inden for moderne byindretning er der i disse dage en designtrend, der stiler mod at gøre ophold i byrummene sværere for udsatte og skæve eksistenser.    

Populært kaldet ‘dark design’ kan det dreje sig om at designe bænke med sæder, der hælder, så man trimler af, hvis man falder i søvn på dem. Eller der kan være tale om sprinkleranlæg, der overrisler parker ved mørkets frembrud, eller lys og lyde, som gør ophold af længere varighed ubehageligt.

Sammen med Kirkens Korshær sætter Aalborg Bibliotekerne fænomenet til debat og prøver både at afkode menneskesynet og overvejelserne bag ‘dark design’. 

Vi forsøger også at finde svar på, om der ikke er mere positive roller og muligheder for udsatte eksistenser end blot at være til overs i vore byer? Kan de skæve og de hjemløse ikke også bidrage positivt til byen?

Med til at komme rundt i alle facetter af emnet har vi inviteret

  • Carsten Hvid – Ph.d. på projektet  ’Dark design – Social eksklusion i byens rum
  • Tina Maria Larsen – Centerchef i Center for Sociale Indsatser
  • Johnny – Bypedel og med erfaring fra sit eget liv som socialt udsat

Selve debatten styres med sikker og virtuos hånd af bibliotekets Erling Lykke, der - med afsæt i dine og det øvrige publikums spørgsmål - sørger for at svar, dialog og retning går op i en højere enhed.

Tilgængelighed

  • Mulighed for at trække sig: Ja
  • Niveaufri adgang: Nej - kontakt personalet for niveaufri adgang
  • Handicapventligt toilet: Ja
  • Fast teleslyngeanlæg: Ja

Læs mere om tilgængelighed og planlæg dit besøg på Aalborg Hovedbibliotek via dette link.

Vi arbejder hele tiden på at forbedre tilgængelighed på vores biblioteker, så har du andre særlige behov eller spørgsmål til arrangementet skriv til os på bibliotek@aalborg.dk eller ting på tlf. 99314300