Theodores Fonds reglement

Theodore Fonden er et samarbejdsprojekt under forvaltningen for Børn og Unge med det formål at sikre bevågenhed overfor børns ideer og behov.

Theodore Fonden er en fortsættelse af Børneår ’95’s "Prøv-selv-pulje", der var en pose penge, som børn kunne være med til at bruge, hvis de havde lyst til at sætte noget i gang selv. 

Theodore Fonden kan søges af børn i alderen 0-16 år fra Aalborg kommune, eventuelt med hjælp fra voksne.

Formålet er at:
- yde tilskud til børns egne ideer og projekter 
- støtte initiativer, som børn og voksne er fælles om 
- støtte børns ideer til at forbedre deres hverdag i skole og institution 

Bestyrelse
Består af 8 børn i alderen 10-16 år (6. kl.–9. kl.) samt to voksne, en repræsentant fra Aalborg Bibliotekerne og en repræsentant fra Børn og Unge forvaltningen. Bestyrelsesmedlemmerne skal tilsammen repræsentere mindst to forskellige årgange og være fra fire forskellige skoler. Både by- og land-, stor og lille skole skal så vidt muligt være repræsenteret. Bestyrelsen vælger de skoler, der skal skrives til. Skolernes elevråd bedes om at udpege to kandidater.

Ansøgningsprocedure
Ansøgningsfristen er den 1. i måneden. Det tilstræbes at give svar på ansøgningen senest 14 dage efter fristens udløb. Ansøgningen kan sendes med posten, sendes som mail, eller skrives direkte på Theodores hjemmeside. Der skal skrives en kort beskrivelse af hvem du/i er og hvad der søges penge til. Alle beløbsmodtagere skal aflevere dokumentation i form af regnskab. Én gang om året gennemgås det, om alle beløbsmodtagere har afleveret dokumentation.

Theodores dag
Én gang om året holdes "Theodores fødselsdag" hvor der uddeles en særlig Theodore pris. Prisen på kr. 5000,- gives til børn eller unge, der har gjort noget særligt for andre børn eller unge i Aalborg Kommune. Det kan være børn, der har søgt Theodores Fond eller børn indstillet til prisen andetsteds fra. Prisen skal hvert år overrækkes af "kendte" mennesker, gerne politikere.

Theodores kontor
Theodores kontor har til huse på Aalborg Bibliotekerne, børnebiblioteket i medborgerhuset. Her kan børn og unge henvende sig med spørgsmål og gode ideer til kommunens børne- og ungepolitik (læs mere her). Børnenes breve og henvendelser vil blive besvaret eller sendt videre i det kommunale system. Her kan børn og unge også få rådgivning i at søge fonden.

Her finder du os: 
Theodores Fond
Børnebiblioteket
Aalborg Bibliotekerne
Rendsburggade 2
9000 Aalborg
Tlf: 99 31 43 50
E-mail: theodore_fond-bibliotek@aalborg.dk