Reglement og husorden

For at så mange som muligt kan få glæde af bibliotekets tilbud, har vi fastsat nogle regler for at benytte biblioteket. Som bruger har du pligt til at holde dig bekendt med og efterleve disse regler.

Hvis du har spørgsmål kan du finde svar på meget i vores "Ofte stillede spørgsmål", som du finder her.

Brug af biblioteket

Alle kan bruge bibliotekets almindelige tilbud kvit og frit, men vi opkræver betaling for udvalgte arrangementer, print og kopi og udvalgte særlige services.

Bibliotekets regler og husorden samt personalets henstillinger skal følges.

Personalet har lov til at bortvise en bruger, hvis reglerne ikke overholdes.

Aalborg Bibliotekerne har kameraovervågning, som en kriminalitetsforebyggende foranstaltning.

Husorden

Ophold på biblioteket må ikke være til gene for andre. Vis hensyn og ryd op efter dig. Brug af biblioteket sker på eget ansvar.

  • Det er ikke tilladt at ryge (herunder E-cigaretter), sove eller være påvirket af alkohol og andre rusmidler på biblioteket. 
  • Kæledyr må ikke medbringes. 
  • Publikums-pc’er og det trådløse netværk skal benyttes i overensstemmelse med bibliotekets regler. Søgning i ulovligt materiale eller eksponering af pornografiske eller meget voldelige billeder falder uden for bibliotekets formål. Personalet har lov til at bede gæster om at slukke eller skrue ned, hvis de vurderer, det er nødvendigt. Læs mere om internet og wi-fi på biblioteket her.
  • Personalet har lov til at bortvise og/eller give karantæne til en bruger ved trusler og voldelig adfærd, groft sprogbrug og når ordensreglerne ikke overholdes. 
  • Politiet tilkaldes om nødvendigt med henblik på sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed. 
  • Hærværk og tyveri meldes altid til politiet og medfører krav om erstatning samt karantæne.

Særlige forhold i den selvbetjente åbningstid

Der er adgang for alle med sundhedskort og/eller lånerkort. Scan kortet i kortlæseren ved indgangen for at komme ind. Sundhedskortet/lånerkortet skal forevises på forlangende. Fremvises det ikke, kan det medføre, at du bliver bortvist.

Det er ikke tilladt at lukke andre med ind på biblioteket. Dog kan mennesker med et handicap medbringe hjælper/ledsager.

Vinduer og branddøre må ikke åbnes.

Biblioteket skal forlades efter højtalerbesked om lukketid.

Ved helligdage og særlige lejligheder kan der være begrænset adgang eller lukket. Det informerer vi om her på siden.

Hvor længe kan du beholde det, du har lånt?

Du kan normalt beholde det, du har lånt i 35 dage, men nogle af de meget populære materialer skal du aflevere allerede efter 7 eller 14 dage. 

Du kan se på udlånskvitteringen, og i din lånerstatus på hjemmesiden eller i appen 'Biblioteket', hvornår du skal aflevere dine materialer.

Ekstra lånetid til institutioner

For institutioner er det muligt at låne bøger i 90 dage. Skal du låne på vegne af en institution, som dagplejer eller et firma, skal du udfylde en indmeldelsesblanket for institutioner via dette link, få den underskrevet af institutionens leder og aflevere den på biblioteket i den betjente åbningstid.

Mister du dit kort så giv os straks besked på telefon 9931 4300 eller mail til info-bibliotek@aalborg.dk, så kortet ikke kan misbruges af andre. Har du ikke fast bopæl i Danmark, eller har du ikke et sundhedskort, kan du få et almindeligt lånerkort ved at vise gyldig legitimation (pas, nationalt ID-kort, opholdstilladelse eller lignende).

Hvis du afleverer for sent

For at så mange som muligt kan få glæde af bibliotekets tilbud, skal du aflevere materialerne til tiden. Husk at gemme afleveringskvitteringen i 6-8 uger eller indtil du kan se, at din lånerstatus er opdateret. Så du kan dokumentere, at dine lån er afleveret. Du kan også vælge at modtage en afleveringskvittering på din e-mail.

Biblioteket sender automatisk en servicemeddelelse pr. e-mail tre dage inden, lånetiden udløber. Det er dog udelukkende dit eget ansvar at materialerne afleveres til tiden.

Hvis du er over 18 og afleverer eller fornyer efter lånetidens udløb, skal du betale et gebyr. Takster for gebyrer kan du se her.

Hvis du skal erstatte noget, du har lånt

Du har pligt til at erstatte ødelagte materialer og materialer, der ikke er registreret som afleveret. Erstatningsprisen er det, det koster at anskaffe materialet igen samt klargøring af det. Bemærk, at prisen på bl.a. lydbøger, spil og dvd ligger væsentligt over butiksprisen på grund af ophavsretsforhold. 

Du kan betale erstatningen på Mit Betalingsoverblik.

Hvis du afleverer et erstattet materialet inden for de første 30 dage efter, at erstatningen blev oprettet, tager vi materialet retur og refunderer dig det beløb, du har betalt. 

30 dage efter erstatningen oprettes, tager vi ikke materialet tilbage, og vi refunderer derfor heller ikke det betalte beløb. Du har købt materialet til evig eje.

Biblioteket påtager sig ikke ansvar for skader, der er opstået på dit eget udstyr eller software i forbindelse med brug af lånte materialer.

Persondataforordningen (GDPR)

Aalborg Bibliotekerne overholder EU’s regler på området. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger vi registrerer om dig på Persondataforordningen/GDPR.

Hvordan forholder biblioteket sig til sikkerhed, skadesansvar og privatlivspolitik?

Biblioteket påtager sig ikke ansvar for skader, der er opstået på dit eget maskinel eller programmel i forbindelse med brug af lånte materialer.

Læs mere om Aalborg Bibliotekernes privatlivs- og sikkerhedspolitik her.

Information ifm. bibliotekets drift og virke

Lovmæssigt er Aalborg Bibliotekerne underlagt de retningslinjer, som er udstukket i  Lov om biblioteker, mens vi i forhold til brug og omgang med intellektuel ejendom efterlever Lov om ophavsret

Datamæssigt sikrer vi borgernes oplysninger i overensstemmelse med anvisningerne i Beskyttelse af data, som vi har udmøntet i følgende privatlivspolitik

Biblioteksstatistik - oversigt over lovpligtige statistiske oplysninger om folkebibliotekerne i Danmark kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside/Statistikbanken

Love og bekendtgørelser - Kulturministeriet har samlet en de gældende love for biblioteksvirksomhed på deres hjemmeside.

Centralbiblioteksopgaven - Læs rammeaftalen for centralbibliotekerne 2021-2024.

Bibliotekets økonomi - Aalborg Bibliotekernes finansielle grundlag fremgår af budgetter og regnskaber for Aalborg Kommune.