Bestyrelsen

Bestyrelsen i Theodores Fond består af 8 børn i alderen 10-16 år (6. kl. – 9. kl.) samt 2 voksne, en repræsentant fra Aalborg Bibliotekerne og en repræsentant fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Børnerepræsentanterne skal bestå af mindst to årgange fra fire forskellige skoler. Både by- og land-, stor og lille skole skal så vidt muligt være repræsenteret. Bestyrelsen udpeger de skoler der skal skrives til. Skolernes elevråd bedes om at udpege to kandidater.
Se en oversigt over de skoler der har haft medlemmer i bestyrelsen.

Hvem sidder i bestyrelsen?

  • Ellidshøj skole: Carla og Ellen
  • Gistrup skole: Grethe
  • Gandrup skole: Christinna
  • Hals Børnehave: Grete Nielsen
  • Aalborg Bibliotekerne: Matilde Norup Iversen, Mail: matilde.iversen@aalborg.dk / Tlf: 9931 4306.