Bestyrelsen

Bestyrelsen i Theodores Fond består af 8 børn i alderen 10-16 år (6. kl. – 9. kl.) samt 2 voksne, en repræsentant fra Aalborg Bibliotekerne og en repræsentant fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

Af hensyn til en bred repræsentation skal bestyrelsens børnemedlemmer bestå af mindst to årgange fra fire forskellige skoler. Både by- og land-, stor og lille skole skal så vidt muligt være repræsenteret. Bestyrelsen udpeger i første omgang de skoler, der skal skrives til, hvorefter skolernes elevråd søger at finde to kandidater. Kan dette ikke lade sige gøre, søger bestyrelsen at finde kandidater på anden vis.

Se en oversigt over de skoler, der pt. har medlemmer i bestyrelsen.

Hvem sidder lige nu i bestyrelsen?

  • Sofiendalskole: Freja
  • Toftehøjskolen: August
  • Tornhøjskolen: Eileen
  • Hals Børnehave: Grete Nielsen
  • Aalborg Bibliotekerne: Kanita Hodzic, mail: Kanita.Hodzic@aalborg.dk tlf.: 99314306