Forskningens døgn – for daginstitutioner

Formålet med børnehaveprogrammet er at give børn indsigt i naturvidenskabelig forskning og lære dem at tænke som forskere. Programmet består af en gratis formidlingskuffert, som kan lånes af daginstitutioner her på biblioteket. Hver kuffert indeholder tre temaer med aktiviteter, der er målrettet børn i alderen 3-6 år.

Aktiviteterne kan tage mange forskellige former. Det kan være lege, spil, en sang, historier eller eksperimenter, som alle støtter børnenes indsamling af viden om de tre temaer på en sjov og legende måde.

Formidlingskufferten indeholder en fortællebog, der kan læses for børnene, og som guider pædagogen gennem temaet, imens aktiviteterne afvikles. Hensigten er at gøre det nemt og hurtigt at igangsætte aktiviteter fra kassen uden at skulle sætte sig ind i en lang vejledning på forhånd.

Aktiviteterne udvikles, så de passer til én børnehavegruppe. Aktiviteterne i kasserne stiller meget få krav til omgivelserne, så det er muligt at afvikle i alle daginstitutioner, uanset størrelse.

Børnehaveprogrammet understøtter læreplanstemaet ”natur og naturfænomener”, men arbejder også på tværs af øvrige læreplanstemaer såsom ”krop og bevægelse” og ”sproglig udvikling”. Programmets aktiviteter bygger på den kropslige erfaring for derigennem at øge børnenes læring om kroppen og naturvidenskab som kundskabsområde. Sproget kommer i spil i den naturvidenskabelige tilgang, hvor børnene lærer at ræsonnere, forklare og udtrykke sig. 

Formidlingskufferterne kan reserveres via bibliotekets hjemmeside og bruges i daginstitutionen.