Lektørudtalelse

Forfatter: Finn Windfeldt Hansen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Forf., lektor v/Aarhus Univ., dr. phil. fra Sorbonne, diskuterer i denne essaysamling kunstens muligheder og væsen. En slags kulturanalyse, hvor observerede sammenhænge og udfordringer af forf. sammenfattes til strømninger i tiden, det være sig af politisk, filosofisk eller æstetisk karakter. Overordnede tolkninger, eksempelvis forholdet mellem den integrerede samfundsklasse og den ikke-integrerede masse, videomediets indretning, cinematografiens vilkår m.m., ledsaget af mere direkte betragtninger af værker af Borges, Eco, Henrik Nordbrandt m.fl. Bogens metode er semiotisk, dvs. undersøgelse af betydninger, ytringer, uanset udtryksform (sprog, billeder, farverm.v.) Et erkendelsesteoretisk skrift, spekulativt og analytisk, der bevæger sig på et højt abstraktionsniveau, og som følge deraf undervejs stiller tilsvarende krav til læseren om et vist mål af fortrolighed med el. indsigt i semiotikkens principper og metode. Når anvendeligheden søges vurderet, må det indgå, atfremstillingen i lighed med forf.'s tidligere SAry og krystal (1986) sigter 'smalt', men for de læsere, der kan honorere el. følge bogens ræsonnementer, er der givetvis tale om en essaysamling af kvalitet og tyngde

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1989