Lektørudtalelse

Forfatter: Christine Christensen

Kort om bogen

Hvad er det, der gør, at nogle børn trives og har overskud og hvad kan man som forældre gøre for, at børnene er glade, stærke og omsorgsfulde? Relevant læsning for både forældre og fagpersonale

Beskrivelse

Børn har brug for kærlighed og omsorg, men også for at blive mødt af voksne, der ikke er bange for at opdrage, og som lærer dem at tage ansvar for at løse de udfordringer, de møder i hverdagen. Denne bog giver et indblik i den nyeste viden om, hvordan forældre lærer deres børn at have det godt med både sig selv og andre, at takle svære situationer og aktivt at tage del i fællesskabet - i børnehaven, skolen og livet generelt. Forskning viser, at børn, der er rustet til modstand, er gladere, mere positivt stemte, har stærkere relationer og en højere selvfølelse - ikke bare som små, men gennem hele livet. Alle råd er inddelt efter alder, så de er lette at overskue. Bagerst et afsnit om, hvilke kilder der er brugt

Vurdering

En bog med gode råd til forældre, der ønsker at lære hvordan, man kan styrke og hjælpe sit børnehave-og skolebarn i sociale relationer, i at møde modstand og at se positivt på livet. Kombinationen af forskning og konkret inspiration til forældre og fagfolk, virker rigtig godt

Andre bøger om samme emne

 Klog er noget, man øver sig på af samme forfatter og Hjernesmarte børn giver også konkrete værktøjer til, hvordan man kan hjælpe sine børn med at udvikle deres potentiale