Lektørudtalelse

Forfatter: Lene Hedengran Rasmussen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Bogen henvender sig både til forældre til og fagpersoner i feltet omkring præmature børn. Også voksne for tidligt fødte kan have glæde af at læse bogen

Beskrivelse

Denne håndbog om præmature børn er skrevet af eksperter til både forældre og fagpersoner. Bogen består af 14 kapitler, hvor man i kapiteloverskriften ret tydeligt kan se, hvilket emne kapitlet handler om. Derfor er bogen meget anvendelig som opslagsbog. Bogens bidragydere har forskellige baggrunde - som fx sundhedsplejerske, pædagog, psykolog m.fl. De udviser stor viden indenfor hver deres felt, og der er mange gode informationer at hente. Det er som udgangspunkt det for tidligt fødte barn og dets behov, der er i fokus her, men også forældres og søskendes roller beskrives. Der er personlige beretninger fra mødre til for tidligt fødte, og ellers følger kapitlerne den udvikling barnet gennemgår fra fødslen, neonatalafdelingen, hjemkost og barsel. Der er kapitler om mad, sanser og stimulering, motorik, hjernen, dysregulering, tale og høreudfordringer, sensitive børn samt pasning af barnet efter barslen. Der er også et kapitel fra en præmatur voksen. Bagest en ordliste

Sammenligning

Af anden litteratur om emnet kan nævnes: Når barnet er født for tidligt af Saugstad fra 2010. De fleste andre bøger om emnet henvender sig enten til fagfolk eller forældre - eller behandler et snævert område inden for præmature børn

Samlet konklusion

En brugbar og informativ håndbog om præmature børn, der kan bruges både af fagfolk, forældre og andre med interesse for emnet