Lektørudtalelse

Forfatter: Torben Bråe Olesen

Kort om bogen

Fagbog i stort format med farvede billedtavler i en gennemført retrostil med mere end 160 dyr baseret på livets træ af Charles Darwin i "Arternes oprindelse". For børn på 11 år og derover samt voksne

Beskrivelse

Bogens 6 kapitler repræsenterer hver især en sal på et naturmuseum med dyr organiseret efter livets træ. Bogens struktur og formidling er baseret på Charles Darwins bog Arternes oprindelse (Ved Jørn Madsen), hvor han beskriver teorien om evolutionen og deriblandt teoretiserer over de enkelte livsformers oprindelse. Dyrene vises på store farvetavler med levested i opslag, som beskriver dyrene

Vurdering

Det er en interessant og flot gennemgang af Darwins teorier for børn, unge og voksne som interesserer sig for dyr. Det er en spændende formidlingsform at bogen er organiseret som et museum med seks udstillingsrum

Andre bøger om samme emne

Bogen er tidligere udgivet på dansk i 2015, Dyrenes museum, men har fået en ny titel, den originale udgivelsestitel på engelsk. Desuden er baggrundsfarven på forsiden blevet blå i stedet for offwhite. Teksten i forord og de indledende kapitler til hvert afsnit er oversat på ny. Sproget er blevet en smule sværere via lidt længere og faglige ord. Dermed virker teksten også mere præcis og meget nutidig. En enkel fejl på livets træ med billede af uparrettåede hovdyr er også blevet rettet i denne udgave til et korrekt eksempel; zebra