Book et lokale

Book et lokale

Vi har samlet en række praktiske informationer til dig, der gerne vil booke et mødelokale på Aalborg Bibliotekerne, Rendsburggade 2.

Et billede af stole og borde opstillet i et mødelokale

Hvor er vores lokaler, og hvor mange er der?

Icon Description

Der er lokaler i Medborgerhuset, Rendsburggade 2. Her er syv mødelokaler samt en foredragssal, der kan benyttes mandag – fredag mellem 8-22, lørdag mellem 9-22 og søndag mellem 10-22.

Hvem kan låne gratis, hvem betaler lokaleleje og hvem betaler lokalegebyr?

Icon Description

Nationale love opdeler foreningslivet primært i tre hovedgrupper: 

 • De frivillige sociale foreninger og grupper - herunder §18 foreninger (gratis lokaler)
 • De Folkeoplysende foreninger (betaler lokalegebyr pr. time)
 • Øvrige private foreninger (betaler lokaleleje pr. time)

Eksempel på brugere, der kan låne lokaler gratis:

 • Politiske partier, politiske organisationer og bevægelser. Mødet må  ikke have karakter af vælgermøde eller valgagitation.
 • Fagforeninger
 • Offentlige institutioner hos stat/region/kommuner
 • Bibliotekets læseklubber/-kredse

Eksempel på brugere der betaler lokalegebyr:

 • Folkeoplysende foreninger

Prisen for leje er 42,- pr. time for foredragssalen i Medborgerhuset og 17,- kr. pr. time for alle øvrige lokaler.

 

Eksempel på brugere som skal betale lokaleleje:

 • Private firmaer/virksomheder
 • Ejer-/boligforeninger
 • Forkyndende organisationer og kirkesamfund
 • Privatpersoner (herunder også studerende)
 • Brugere, som har arrangement med entréindtægt, skal altid betale lokaleleje for det enkelte arrangement, selvom man falder ind under ikke-betalende

Lokalelejen er 500 kr. pr. time for foredragssalen i Medborgerhuset, 400,- pr. time for alle øvrige lokaler i Medborgerhuset.

Regninger sendes først, når arrangementet er afviklet. Regningen kommer digitalt i e-Boks i den efterfølgende måned, og der sendes en regning for hvert arrangement.

Betingelser

Icon Description

Betingelser

 • Hvis der skal reserveres flere datoer ad gangen, kan det højst ske for ni måneder ad gangen.
 • Der skal være en person, der kan stå som ansvarlig.
 • Lokalerne kan anvendes til møder, foredrag, undervisning og lignende samt kulturelle aktiviteter af ikke-kommerciel karakter, herunder også arrangementer og undervisning, der er godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Aalborg Kommune.
 • Lokalerne må kun benyttes til den aktivitet, der er søgt om og givet tilladelse til. Såfremt der afholdes et arrangement med entré, skal det oplyses ved booking, og så skal der betales for brug af lokalet.
 • Lokalerne kan ikke bruges til salgsarrangementer, fester, bankospil og lign.

Udstyr i lokalerne

Icon Description
 • Foredragssalen i Medborgerhuset er udstyret med projektor og lyd samt mulighed for også at bestille mikrofoner, når lokalet bookes. Udstyret koster ikke ekstra.
 • Mødelokale 1 i Medborgerhuset er udstyret med 75” skærm og lyd, der tilkobles via HDMI-stik til egen medbragt pc.
 • Mødelokale 2-7 i Medborgerhuset er udstyret med 65” skærme og lyd, der tilkobles via HDMI-stik til egen medbragt pc.
 • Bærbar pc skal du altid selv medbringe, og du skal selv sørge for kabler – og husk adaptorstik, hvis du bruger andet end HDMI.

Adgang til lokalerne

Icon Description

Hvornår er der adgang? 

Alle lokaler i Medborgerhuset kan anvendes mandag-fredag (officielle fri- og helligdage undtaget) i tidsrummet 8:00 – 22:00, lørdag 9:00-22:00 samt søndag fra 10:00-22:00.

 

Hvordan er der adgang til lokalerne?

Man booker selv via kalenderne, se link til booking længere nede. I kalenderen kan man også selv rette og/eller slette egne bookinger indtil tre døgn før arrangementets afholdelse. Der skal bookes mindst én time, og der må ikke laves flere bookinger efter hinanden; hverken af det samme lokale eller forskellige lokaler på samme dag. Der må gerne bookes flere lokaler i det samme tidsrum.

Der er ikke adgang til lokalerne på officielle fri- og helligdage (påske, pinse, jul mv.), og et lokale kan først bookes 30 minutter efter, at en anden booket aktivitet i lokalet er afsluttet. Den halve time mellem bookingerne er skiftetid og er beregnet til, at den afsluttende bruger har 15 min. til at rydde op og forlade lokalet, og den kommende bruger har 15 min. til at gøre klar og tage imod sine deltagere. Foredragssalen i Medborgerhuset kan først bookes 60 minutter efter, at en anden booket aktivitet i salen er afsluttet, hvilket giver hver bruger skiftetid på 30 min. til hhv. afslutning og opstart.

 

Booking skal foretages senest tre døgn inden, lokalet ønskes benyttet. I særlige tilfælde kan vi undersøge, om det er muligt at booke med kortere varsel. Man har ikke råderet over lokalet, før man har modtaget en mail med bekræftelse fra os. Læs din bekræftelse, og medbring den altid til dit arrangement.

 

Til lokalerne i Medborgerhuset sørger biblioteksbetjentene for at låse op 15 minutter før din booking i et mødelokale samt 30 minutter før til Foredragssalen. Du smækker bare døren, når du går.

Mad og drikke

Icon Description

Du skal selv sørge for eventuel forplejning til dit arrangement. Du må gerne servere i vores lokaler, så længe, du sørger for at rydde op og lufte ud efter dit arrangement. Der er et køkken i medborgerhuset med vand og strøm. Du skal selv medbringe service mv. til eget brug.

Aflysning

Icon Description

Aflysning af et lokale kan foretages indtil tre døgn før arrangementets start. Du skal henvende dig der, hvor du har booket. Ved afbestilling med kortere varsel end tre døgn af et lejet lokale betales et afbestillingsgebyr på kr. 50 (dog kr. 100 for foredragssalen i Medborgerhuset). Er fristen for selv af aflyse overskredet, skal du henvende dig, der hvor du oprindeligt bookede.

Øvrige praktiske oplysninger

Icon Description
 • I Medborgerhuset er der elevator til mødelokale 1-7 på 1. sal. I både stueplan og på 1. sal er der adgang til handicaptoilet og pusleplads.
 • Der er adgang til Foredragssalen direkte fra gadeplan til brugere, der ikke kan bruge trapper. Adgangsdøren skal åbnes indefra.
 • Når du har booket, får du en bekræftelse på mail. Først når denne bekræftelse kommer, kan du råde over lokalet. Læs din bekræftelse igennem og medbring den.
 • Mødelokale 2 og 3 i Medborgerhuset kan slås sammen og anvendes som ét lokale, hvis de begge bookes. Betalende brugere vil kun skulle betale for ét lokale.
 • Lokalerne skal efterlades med stole- og bordopstilling som beskrevet ved opslag. Vinduer skal lukkes, og lyset slukkes. Dørene låser selv 15 minutter efter endt arrangement – dog først 30 minutter efter i foredragssalen. Eget affald skal fjernes. I modsat fald vil der blive faktureret 1 time for oprydning.
 • Aalborg Bibliotekernes navn må i markedsføring kun bruges i forbindelse med angivelse af adresse for pågældende aktivitet.
 • Har du spørgsmål vedrørende lokalerne, er du velkommen til at kontakte Aalborg Bibliotekerne på telefon 9931 4300 eller pr. mail på bib-planbook@aalborg.dk