Ebook Central Plus

Ebook Central Plus

Engelsksprogede bøger for voksne indenfor mange områder med fokus på titler til studerende.

Adgang
Adgang hjemmefra

Logobillede Ebook Central Plus

Ebook Central Plus er en ny type samling af e-bøger, som pt. rummer 27.000 titler.

Samlingen stilles til rådighed via DDA (Demand-Driven Acquisition), hvilket betyder at titlerne er til rådighed, men at et køb først aktiveres, når brugeren ønsker en specifik titel. Ved titel-ønske skal der oprettes en konto med e-mail og kodeord.

  • Du skal være bosiddende i Aalborg Kommune og benytte dit bibliotekslogin for at få adgang til Ebook Central Plus hjemmefra via Aalborg Bibliotekerne.
  • Titlen kan typisk lånes mellem 7-28 dage.
  • Ebook Central Plus kan suppleres af databaserne Ebook Central Academic Complete samt Explora.