Bibliotekernes Sprog- og Læsespor

Bibliotekernes Sprog- og Læsespor er den fælles portal for de danske folkebibliotekers samlede sprog- og læseindsatser. På læsesporet.dk finder du inspiration, viden og ideer til at skabe læseglæde hos børn, unge og voksne.

Bibliotekernes Sprog- og Læsespor består af 3 indsatser – Sprogsporet, Læsesporet 6-16 år og Læsesporet 16+. Er du bibliotekar, fagperson eller forælder er det her, du starter, når du vil finde inspiration til aktiviteter og arbejdet med læseglæde. Indholdet er opdelt i kategorier, så du let kan klikke dig frem til det, som er mest relevant for dig lige nu og her.

En bedstemor sidder og læser højt med sit barnebarn

Sprogsporet (0-6 år):

Bibliotekerne og dagtilbuddene står begge som vigtige medspillere på småbørnsområdet og i samspil med forældrene spiller de en afgørende rolle i småbørns sproglige udvikling og tidlige læseforståelse. Med koncepterne på Sprog- og læsesporet henvender bibliotekerne sig til alle voksne omkring barnet - både privat og professionelt. På siden finder du færdigpakkede sprogstimuleringsforløb, læseinspiration, viden og materialer til fagpersoner og familier.

En dreng sidder og læser. Der er bøger foran og bag ham.

Læsesporet 6-16 år:

Styrk børn og unges læseglæde gennem fælles læseoplevelser og læsende fællesskaber! På læsesporet.dk har vi samlet bibliotekernes bedste bud på inspiration til at styrke læseglæden og læsekulturen blandt børn og unge. Alt sammen henvendt til de voksne omkring børn og unge i alderen 6-16 år. Er du forælder, lærer eller måske PLC-medarbejder, så er det her du fx finder gode råd om læsning, læseforløb til klassen og læselege, der kan bruges derhjemme. Det er også her du bl.a. finder den nyeste viden om børn og unges læsning.


Læsesporet 16+:

Læsesporet 16+ er dedikeret til fagprofessionelle, der arbejder med unge og voksne fra 16 år og opefter. Bibliotekerne åbner og inviterer nemlig borgere ind i litteraturens verden igennem hele livet og ønsker at sikre at læseglæden fortsætter eller genantændes også i voksenårene. Koncepterne arbejder ofte med læsning som en social aktivitet, hvor der f.eks. er fokus på læsefællesskaber, bogklubber, guidet fælleslæsning mm. På siden kan du finde konkrete koncepter, materialeforslag, kompetenceudvikling og viden om voksnes læsning.

 

Bibliotekernes Sprog- og Læsespor drives i regi af landets centralbiblioteker. Udviklingen af Bibliotekernes Sprogspor og Bibliotekernes Læsespor er blevet mulig med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.