-din by, din kommune, din historie...
  Aalborg Leksikon er for og om Aalborg Kommune. 
Lige nu om gadernes historie - hvorfor hedder de det - hvornår er de anlagt - hvornår har de skiftet navn ? 

Nyeste artikler


Andrupstien

09-02-2018

Stien fik navn den 25. juni 1973, og den blev anlagt i 1974 vest for Esbjergparken.

Stien fik navn den 25. juni 1973, og den blev anlagt i 1974 vest for Esbjergparken.
Den har navnefællesskab med andre veje og stier i området opkaldt efter jyske stednavne. Andrup er en bebyggelse 5 km. nordvest for Fjerritslev.
Kilder:
Se mere >>

Anemonevej

09-02-2018

Den første del af vejen , fra Forbindelsesvejen mod syd til Blomstervænget, blev anlagt i 1952. I 1968 bliver vejen forlænget mod syd og vest til Gyldenlakvej.

Den første del af vejen , fra Forbindelsesvejen mod syd til Blomstervænget, blev anlagt i 1952. I 1968 bliver vejen forlænget mod syd og vest til Gyldenlakvej.
Kilder:
Se mere >>

Anker Engelunds Vej

09-02-2018

Vejen er anlagt i 1965 fra K. Kristensens Vej til den nye Skalborg Station, der var blevet bygget i 1950.

Vejen er anlagt i 1965 fra K. Kristensens Vej til den nye Skalborg Station, der var blevet bygget i 1950.
Opkaldt efter Anker Dolleris Engelund (30. maj 1889 i Randers – 6. juni 1961 i København). Han var en dansk bygningsingeniør, professor i bygningsstatik og rektor for Den Polytekniske Læreanstalt (1941–59). Han var født i Randers, men voksede op i København og Aalborg.

Anker Engelund blev uddannet som ingeniør ved Polyteknisk Læreanstalt, og fik derefter ansættelse i DSB. I 1920'erne stod Anker Engelund for bygningen af mange af de broer, der for første gang bandt de danske landsdele sammen. Anker Engelund blev dermed kendt som Danmarks store brobygger. Han har projekteret mange af sin tids kendte broer, bl.a. Kong Christian den X's Bro (1930), Kronprins Frederiks Bro (1935), Storstrømsbroen (1937), Vilsundbroen (1939), Dronning Alexandrines Bro (1943) og Munkholmbroen (1952) og har desuden lavet skitseprojekter til broer, der først blev opført – i ændret form – efter hans død.

Kilder: Højers mapper med gadenavne, Aalborg Stadsarkiv
Se mere >>

Omfartsvejen

07-03-2018

Omfartsvejen udenom Stae, Vester Hassing og Gandrup åbnedes den 17. december 1976. Den fik først sit officielle navn den 6. maj 2002, og to ejendomme fik adresse til vejen.

Omfartsvejen udenom Stae, Vester Hassing og Gandrup åbnedes den 17. december 1976. Den blev anlagt som amtsvej af Nordjyllands Amt. Den fik først sit officielle navn den 6. maj 2002, og to ejendomme fik adresse til vejen. Der indkom klage over at navnet var for fantasiløst, men da vejen i folkemunde altid var blevet kaldt Omfartsvejen, så bibeholdt Hals Kommune dette vejnavn.
Kilder: Vendsyssel Tidende 28.11.1976, Hals Kommune j.nr. 05.01.01G01, sagsid 13656
Se mere >>


Nyeste elementer


Andrupstien

09-02-2018

Stier

Stien fik navn den 25. juni 1973, og den blev anlagt i 1974 vest for Esbjergparken.
Den har navnefællesskab med andre veje og stier i området opkaldt efter jyske stednavne. Andrup er en bebyggelse 5 km. nordvest for Fjerritslev. Kilder:

Anemonevej

09-02-2018

Gader og veje

Den første del af vejen , fra Forbindelsesvejen mod syd til Blomstervænget, blev anlagt i 1952. I 1968 bliver vejen forlænget mod syd og vest til Gyldenlakvej.
Kilder:

Anker Engelunds Vej

09-02-2018

Gader og veje

Vejen er anlagt i 1965 fra K. Kristensens Vej til den nye Skalborg Station, der var blevet bygget i 1950.
Opkaldt efter Anker Dolleris Engelund (30. maj 1889 i Randers – 6. juni 1961 i København). Han var en dansk bygningsingeniør, professor i bygningsstatik og rektor for Den Polytekniske Læreanstalt (1941–59). Han var født i Randers, men voksede op i København og Aalborg.

Anker Engelund blev uddannet som ingeniør ved Polyteknisk Læreanstalt, og fik derefter ansættelse i DSB. I 1920'erne stod Anker Engelund for bygningen af mange af de broer, der for første gang bandt de danske landsdele sammen. Anker Engelund blev dermed kendt som Danmarks store brobygger. Han har projekteret mange af sin tids kendte broer, bl.a. Kong Christian den X's Bro (1930), Kronprins Frederiks Bro (1935), Storstrømsbroen (1937), Vilsundbroen (1939), Dronning Alexandrines Bro (1943) og Munkholmbroen (1952) og har desuden lavet skitseprojekter til broer, der først blev opført – i ændret form – efter hans død.

Kilder: Højers mapper med gadenavne, Aalborg Stadsarkiv

Omfartsvejen

07-03-2018

Gader og veje

Omfartsvejen udenom Stae, Vester Hassing og Gandrup åbnedes den 17. december 1976. Den blev anlagt som amtsvej af Nordjyllands Amt. Den fik først sit officielle navn den 6. maj 2002, og to ejendomme fik adresse til vejen. Der indkom klage over at navnet var for fantasiløst, men da vejen i folkemunde altid var blevet kaldt Omfartsvejen, så bibeholdt Hals Kommune dette vejnavn.
Kilder: Vendsyssel Tidende 28.11.1976, Hals Kommune j.nr. 05.01.01G01, sagsid 13656

Biblioteksvagten Spørg Biblioteksvagten