Red dyr og planter med din vilde have

18.04.23
Verdens vilde dyr og planter er under hårdt pres og biodiversitetskrisen er en realitet.

Hvorfor vilde haver?

Arealer med vild natur er i tilbagegang, og det presser det dyreliv, som er afhængig af vild natur. I Danmark er mere end 15 procent af alle arter i tilbagegang*, bl.a. som følge af manglende levesteder. Kun otte procent af Danmark er dækket af vild natur*. I de mere end 1,2 millioner huse og tilhørende haver er der mulighed for at hjælpe de vilde arter, men det kræver, at vi i højere grad ser stort på de nytrimmede græsplæner og i stedet gør vores haver vildere. Herunder giver vi derfor inspiration til, hvordan du kommer i gang.

* Kilde: danmarksvildehaver.dk/

Mere biodiversitet

Selvom græsplænen er praktisk og pæn, så fremmer den ikke ligefrem et varieret dyreliv, da græsset er vindbestøvende og mangler blomster til bier, sommerfugle og andre insekter.  Danmarks Naturfredningsforening har en række tips til, hvordan man får en vildere have og dermed skaber bedre betingelser for et mere varieret dyreliv. Det handler om at fjerne græsplænen, lade haveaffaldet ligge, sørge for både sol og skygge i haven, fjerne muldlaget nogle steder til planter, der trives i mere mineralholdige jordforhold og endelig kan en havedam sikre betingelser for flere dyr og planter.

Fokus på FN's verdensmål

Verdensmål nr. 15: Livet på land

Danmark har fortsat en opgave foran sig i forhold til at løfte opgaven omkring verdensmål nr. 15 - livet på land. Ifølge flere undersøgelser er Danmark det mest intensivt opdyrkede land i Europa, hvilket gør levebetingelser ekstra svære for en lang række dyr og planter. 

UGE17 - Bibliotekernes kampagne

Heldigvis arbejder en række organisationer for netop at forbedre verdensmål nr. 15, og bibliotekerne følger nu med i en national kampagne med fokus på FN's verdensmål. Kampagnen hedder UGE17 og er en landsdækkende temauge, hvor bibliotekerne sammen med organisationer og borgere i alle aldre sætter fokus på de 17 verdensmål i form af en række arrangementer, foredrag, aktiviteter mv.
 

Logo hvor der står Uge17 - Bibliotekernes verdensmålsuge

Læs mere

Inspiration