Nye vinkler på Danmarks historie

Der bliver heldigvis skrevet mange spændende bøger om vores fælles historie. Du får her inspiration til nyere faglitteratur om Danmarks historie.

Nordmanden Kim Hjardar er historiker og har skrevet mange bøger om vikingetiden, så som læser er du i trygge hænder, når du giver sig i kast med hans seneste, Havets herskere, hvor han præsenterer den nyeste forskning. Bogen har fokus på vikingernes hjemmeliv (deres myter, sprog og kønsroller bl.a.) Men ingen kan skrive om vikinger uden også at komme ind på deres togter, sejlteknik og krige, så du bliver også opdateret om vikingernes rejser.

Selv om vikingetiden kun dækker perioden fra ca. 750 til 1050, er litteraturen om perioden omfattende, og vil du læse mere om vores krigeriske forfædre, kan jeg varmt anbefale Jeanette Varbergs bog: Viking: ran, ild og sværd fra 2019, hvor du finder en kronologisk gennemgang af vikingetiden.

Hvem har ikke siddet i Danmarks gamle kirker og kigget på kalkmalerierne, mens man forsøgte at læse en historie ud fra dekorationerne? Her har Sissel F. Plathe, der arbejder som museumsinspektør på Nationalmuseet, beskrevet både de figurative scener og de dekorative mønstre i perioden fra 1275 til1525. Via en flot billedside er det muligt at komme helt tæt på kalkmalerierne, og bogen er landsdelsinddelt, så den vil være nem at bruge ved besøg i kirkerne.

Nordjyder har aldrig blindt accepteret påbud. Det giver Oprør i Nordjylland bevis for. Her er kritisk stillingtagen og lokalt sammenhold i fokus. Bogen dækker ca. 500 års oprørshistorie og spænder vidt. Lige fra historien om grevens fejde, via røverne fra Rold til begrænsningen af kystfiskeriet. Sidste kapitel fortæller detaljeret om udgravningerne i Aalborgs midtby, hvor arkæologer i 2019 fandt skeletdele fra 10 mennesker – sandsynligvis faldne fra Grevens fejde i 1534,

Overvejende er bogen letlæst og underholdende.  Historisk Museum i Aalborg har i resten af 2020 en udstilling med samme titel som bogen.

Her har vi at gøre med en 541 sider lang bog om konflikter i Danmark i tiden fra enevældens fald og indførelsen af Grundloven i 1848 til påskekrisen i 1920, hvor kong Christian 10 afsatte regeringen. De omtalte personer er både allerede kendte fra perioden: N.F.S. Grundtvig, Orla Lehmann og D.G. Monrad, for bare at nævne nogle, men også tjenestefolk fra samfundets bund bliver beskrevet. Bogen giver et godt overblik over perioden og kan læses af alle historieinteresserede.

Frederik 8 var kun konge i 6 år fra 1906 til 1912. Hans far Christian 9 regerede i 43 år, og hans søn Christian 10 i 35 år. Det, de fleste kender Frederik 8 for, er hans pludselige død i Hamborg (et vedholdende rygte, der (måske?) ikke har noget på sig, siger, at det skete på et bordel) 

Bogen kan læses som en biografi om en næsten ukendt konge, der gjorde sit for acceptere de nye tider, men kan også læses som en beskrivelse af en tid med politiske spændinger mellem højre og venstre, hvor lavtlønnede ikke blindt accepterede deres ståsted, og mange i samfundets top helst så sig tilbage til enevældens tid.

Eftertiden har set på Frederik 8 med vidt forskellige briller. Nogle har berømmet ham – andre kaldt ham en parentes. Læs denne glimrende og veldokumenterede bog og vurder selv.

To folkeafstemninger h.h.v. d. 10. februar og 14. marts 1920 afgjorde, hvordan hertugdømmet Slesvig skulle deles mellem Danmark og Tyskland. Op til 100 års jubilæet for genforeningen er der lavet en tv serie, et brætspil, flere udstillinger (bl.a. en webudstilling fra Rigsarkivet) og skrevet mange bøger, som fortæller historien både faglitterært og i romanform.

Hans Schultz Hansens bog giver et overblik og svarer på spørgsmål som: Hvorfor blev genforeningen overhovedet en sag? Hvorfor blev det afgjort ved folkeafstemninger? Hvorfor ligger grænsen til Tyskland i dag, hvor den gør?

Bogen sælger ikke sig selv via omslaget, men indholdet er der ikke en finger at sætte på.

Ny faglitteratur indenfor historieområdet

Vil du gerne inspireres og følge med i bibliotekets nyindkøbte materialer indenfor historieområdet, så kan du orientere dig under 'Nyt på hylderne' på forsiden halvvejs nede.

Gå til forsiden