Person under parably med regnbuefarver

Mangfoldige familieformer

16.08.21
I anledning af Pride ugen stiller vi skarpt på litteraturens fremstillinger af familielivets mangfoldighed. Hvordan er vi i familie, og hvilke udfordringer og muligheder ligger der i familien?

Familien er altid aktuel

Familien er et evigt tilbagevendende emne – og altid aktuelt. Kernefamilien med mor, far og to børn er ikke længere en selvfølge. Selvom den traditionelle kernefamilie som form stadig er den mest udbredte, vinder flere og flere forskellige måder at danne familie frem. 

Disse tendenser afspejles i vores samtidslitteratur. Jens Kramshøj Flinker peger i ”Den satans familie” (Tidsskriftet Spring nr. 37, s. 50) på, at familien og slægten oftere og oftere er et emne i den danske samtidslitteratur.  Det ses ikke kun som en afstandtagen fra den traditionelle kernefamilie, men i ligeså høj grad ved at undersøge hvordan det er at være i en familie med dens sejre og nederlag, muligheder og udfordringer.

Konstruktion under forandring

Dette tema tager skridtet videre og går ind i familien. For hvad sker der i den enkelte familie, hvor mange måder kan man være familie på? Både familiens konstruktion (mor-far-børn, mor-mor-børn, far-far-børn, alene-forældre, særbørn, samværsbørn, papbørn mv.) og kønnenes forhold og måde at danne familie på (utroskab, monogami, frie forhold og mange andre former) spiller ind.

Læs hele artiklen på Litteratursiden

Ovenstående er et uddrag af artiklen Mangfoldige familieformer, skrevet af Anne Birgitte Hundahl.

Læs hele artiklen her og se Litteratursidens andre artikler i anledning af årets Pride-uge.

Inspiration