Marianne Larsen
Foto: Klaus Holsting

Forfatterstafet: Marianne Larsen

23.12.22
Hun har skrevet i 50 år. Den danske digter, Marianne Larsen fortæller om sproget som udspring for den sociale nerve.

Med en særskilt sproglig bevidsthed har Marianne Larsen skrevet over fyrre digtsamlinger. Selv ser hun sit forfatterskab som en lang fortløbende proces, hvor den ene bog er en forudsætning for den næste. Denne proces tager sit udspring i en klaustrofobisk, surrealistisk drømmeskrift, men udvikler sig til kritik af magtsprog, til feminisme, til forsvarsskrifter for de syge, ensomme og udsatte, og videre derfra.

Det er den stærke sociale nerve, som er kernen i forfatterskabet. De enkelte bøger præsenterer et alsidigt genrevalg og benytter varierende teknikker, også inden for det enkelte digt. Intet er givet på forhånd. Forandring er mulig, og håbet stråler i mange retninger.

Modtager af Det Danske Akademis pris 2022

Den 25. november blev Marianne Larsen tildelt Det Danske Akademis store pris for sit mere end 50 år lange forfatterskab.

Selvom sproget og tiden har forandret sig, er udspringet for hendes poetiske praksis den samme, forklarer hun til litteraturformidler Sarah Hvidberg i Forfatterstafetten: Det er et rigt erfaringsøjeblik, en intuition eller stemning, som hun bearbejder og renser og lader med betydning, så det kan deles med andre.

”Det starter et sted i sproget, et glimt, en oplevelse. Så bygger man et eventyr ind i det. Skaber billeder, som kan arbejde videre i den, som hører eller læser digtet."

Marianne Larsen: “I livet er der ikke noget, der står stille, og det gør digte heller ikke.”

Mere om forfatteren

Læs hele det dybdegående portræt af Marianne Larsen her.

Se og bestil bøger af Marianne Larsen her.

Inspiration