Biodiversitet

27.09.20
Biodiversitet er det mylder af liv i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende, der tilsammen udgør biologisk mangfoldighed og er afgørende for arternes overlevelse. I dag er biodiversiteten mange steder truet, fordi arter uddør, når store arealer udnyttes intensivt til landbrug, skovbrug, bebyggelse, infrastruktur og produktion. Bliv klogere

Ifølge Verdensnaturfonden WWF er biodiversiteten i kraftig tilbagegang globalt og bestandene af en række udvalgte fisk, fugle, pattedyr, padder og krybdyr samlet set faldet med 58% siden 1970.

Forskere vurderer, at tabet af biodiversitet er så stort, at der er tale om en økologisk krise, der kan sammenlignes med klimakrisen. Men der er håb for en mere mangfoldig natur. Hvis man handler i tide, kan man nemlig hjælpe naturen til at genskabe sig selv, viser erfaringer fra tidligere indsatser. 

Hvilke arter er hårdest ramt?

I Danmark er disse dyrearter blandt de mest truede:

  • Odderen
  • Haren
  • Det sorte egern
  • Ræven
  • Ulven
  • Hasselmusen
  • Skovmår
  • Grævling
  • Vildsvinet

Men også en række padder, svampe, insekter, fugle, fisk og krybdyr er udrydningstruede. Hvilke konsekvenser har det på sigt, hvis hele arter uddør?

Få indsigt og perspektiver på biodiversitet i Faktalinks artikel om emnet her

Inspiration