Billedbøger om døden og sorgen over at miste

Af Anonym (ikke efterprøvet)
29.10.20
Bøger kan være med til at bryde tabuet om døden og åbne for den svære samtale mellem barn og voksen.

Døden vedrører os alle og er et naturligt vilkår i livet. Når nogen går bort, følger savnet og sorgen hos de efterladte. Det kan være særligt vanskeligt at tage hul på en snak om døden med sit barn. Her kan litteraturen imidlertid være med til at åbne op for et tanke- og talerum omkring livets store spørgsmål. Børnebøger, der takler de tunge emner, har nemlig den fordel, at de præsenterer fortællinger med en vis afstand til ens eget liv. Dermed behøver samtalen ikke at tage udgangspunkt i  personlige oplevelser og erfaringer.

Tanker om døden

Før eller siden gør de fleste børn sig nogle tanker omkring døden. Måske spørger de nysgerrigt ind til ting, der kan være svære at svare på. De kan også selv have oplevet at miste et familiemedlem, en bekendt eller et kæledyr.

Der findes mange gode billedbøger, som på forskellig vis bringer døden og det at miste op som tema. Nogle er fantasifulde og andre mere virkelighedsnære. Læsningen er noget man som voksen og barn kan være sammen om, hvilket giver en mulighed for at møde barnet i øjenhøjde. Det hænder nok, at man pga. alder og livserfaring får vidt forskellige ting ud af en børnefortælling om døden, hvilket kan give anledning til et særligt indblik i barnets konkrete forestillinger om emnet. Den fælles oplevelse er med til at skabe en fælles forståelsesramme, som man kan tage med sig og referere tilbage til, hvis behovet opstår.

Du kan søge inspiration i listen nedenfor.

Inspiration