Lær om tal i sjov og lærerig tællebog

01.10.21
Billedbog. Sjældent er jeg som børnebibliotekar blevet så positivt overrasket over en billedbogs læringspotientiale, som i dette tilfælde.

Denne tællebog udfordrer både barn og voksen. Den er vildt fantasifuld og overraskende. Tallene bruges i alle mulige og umulige sammenhænge. Hver gang man bladrer, så bruges tallene på en ny måde. De bruges både i rim og remser og gåder for at fremme talforståelse, logik og matematik, men også visuelt til talgenkendelse, talrækker osv. Man når ikke at blive træt af formen, for den skifter i et væk og taltræningen skjuler sig i gak og løjer.

Bogen egner sig bestemt også til ren hygge og er særdeles god til at sætte fantasien fri, men især for børn der i indskolingen har svært ved talgenkendelse og talforståelse kan bogen have et ekstra niveau. Den kan indholdsmæssigt bruges helt op til 10 år uden at den bliver for barnlig eller repeterende.

En overraskende god billedbog med mange muligheder for børn i alderen 4-10 år.

Inspiration