Vejgaard Bibliotek: Under ombygning og transformation

13.08.20
Ombygningen af Vejgaard bibliotek er så småt gået i gang. Læs her, hvad det betyder for dig som bruger af biblioteket.

Arbejdet med at transformere Vejgaard Bibliotek til et fælles kultur- og frivillighedshus er i denne uge gået ind i sin første fase. Biblioteket holder fortsat åbent; men containere, stilladser og håndværkere har belejret den røde bygning på Hadsundvej 35, så lokalerne kan gøres klare til, at De Frivilliges hus flytter ind til marts næste år.  

Som låner på Vejgaard Bibliotek skal du derfor være opmærksom på, at det kan have betydning for dig og brugen af biblioteket.

Fra og med næste uge (uge 34) vil det således ikke være muligt at bruge bibliotekets pc’ere og bibliotekets toiletter vil her heller ikke være tilgængelige.

Biblioteket har endnu ingen formel ordning med det omgivende nærmiljø om alternative toiletfaciliteter, men spørg evt. i de omgivende butikker, kirken el., hvis det indre tryk trænger sig på.


Åbningstider med mulige afbræk

Fra bibliotekets side vil man søge at holde åbent så meget og så regulært som muligt under ombygningen; men der kan forekomme perioder med lukkedage eller reduktion i den betjente/selvbetjente tid.


Dags dato (13.08) har biblioteket fx været nødsaget til at sende sine medarbejdere midlertidigt hjem pga. støjgener fra ombygningen; så de også fremadrettet kan have tilstrækkeligt hørelse til at betjene lånernes forespørgsler.


Hold øje via hjemmesiden om forandringer i åbningstiderne. Har du brug for hjælp en dag, hvor biblioteket har måttet lukke, er der altid hjælp at hente på Hovedbiblioteket eller hos Biblioteksvagten, https://www.biblioteksvagten.dk/


Ombygningens faser

Med forbehold ser tidsplanen for ombygningen således ud:

  • Opstart byggeplads uge 32 - 2020
  • Sanering og nedbrydning pågår i august og september
  • Genopbygning fra oktober – herunder udskiftning af tekniske installationer
  • Rengøring efter byggearbejde ultimo januar 2021.
  • Funktionsafprøvning og eventuel udbedring af mangler primo februar 2021.
  • Ingen håndværkere i huset, ca. 1. marts 2021.  
  • Indflytning af inventar og indretning marts.
  • Officiel åbning og ”klippesnor”- ceremoni i april.

Har du spørgsmål til ændringerne og ombygningen af Vejgaard Bibliotek er du meget velkommen til at spørge bibliotekspersonalet eller skrive til henrik.schou@aalborg.dk