Giv mere end legetøj – giv dem sproget

07.05.19
Uden ord kan vi ikke spørge, uden spørgsmål får vi ikke viden, uden viden forstår vi ikke verden. Den bedste gave, man kan give sit barn, er sproget - og her spiller biblioteket og forældrene en stor rolle.

Takket være en nordjysk idé, omdannes parker, biblioteker og haller hvert år til livlige sprogfitnesscentre, når børn over hele landet deltager i et nationalt Sprogfitness-event.

I år byder 76 biblioteker og nærved 10.000 børn ind til den årlige Sprogfitness-dag, hvor omkring 10.000 børn d. 10. maj  tropper op for at løbe, synge, danse og lege med sproget

Opfindelsen har sin rødder her i Aalborg og er udviklet i et samarbejde mellem UCN og Aalborg Bibliotekerne, som en indsats, der skal give små barnesind positive oplevelser med det at lege og navigere i sproget.

Både nyere og ældre forskning har understreget, at sprogfærdigheder og ordforråd har stor indvirkning på, hvordan man lærer og udvikler sig senere i livet. På landsplan er man desuden begyndt at se beviser på, at tidlige sprogforsinkelser kan være svære at indhente og ofte giver ulige vilkår for børn ved skolestart. De danske biblioteker har derfor iværksat en række forskellige initiativer for at stimulere børnenes sprog og læselyst, og her er Sprogfitness et af dem.

Sprogfitness er her  kun en del af det spektrum fra barn til teenager, hvor bibliotekerne i disse år sætter ind for at gøre  sprog og læsning til et aktiv og ikke en hindring.

Den rigtige sprogstart

Tager vi fat i den helt tidlige ende af spektret, så har Bibliotekerne ud over Sprogfitness  indbudt en række udvalgte børneinstitutioner til at deltage i projektet ‘Sprogstart’.

I projektet søger man fra tidlig færd at styrke børns sprog og ophæve de ubalancer, som giver børn en skæv start i  sproglige fællesskaber. Og har man svært ved sproget, så har man svært ved at trænge igennem - både som person og i forhold til at udvikle færdigheder, du senere skal bruge, når du skal lære at læse.

Projektet venter nu på at tilknyttede forskere evaluerer det; men oplevelserne med projektet har været så gode, at man ikke har kunnet vente. Erfaringerne fra SprogStarten er derfor blevet en integreret del af kernen i Bibliotekernes Sprogspor.

Er du forælder eller beskæftiger du dig professionelt med børn og læring, har du mulighed for at finde støtte til sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder på  https://www.sprogsporet.dk/.

Portalen er målrette børn i alderen 0-7 år.

Forældrenes rolle er stor

I et andet projekt, Læsefamilierne, har biblioteket fokus på en ældre aldersgruppe. Her er fælles oplevelser og familiehygge drivkraften i et projekt, der skal stimulere læselysten blandt et notorisk svært tilgængeligt segment: de 10+-årige.

En af grundstenene i projektet er en række læseposer, som man enten abonnerer på eller låner med hjem fra bibliotekets hylder.

En typisk læsepose bevæger sig inden for et overordnet tema (fx. Uhygge, Røverhistorier, Natur) og på tværs af bibliotekets materialer og tilbud. Posen kan således rumme alt lige fra bøger, brætspil, film-links eller opskrifter på aktiviteter, man kan lave sammen inde og ude.

Oplevelserne og læseoplevelser er noget forældrene er fælles om med deres børn, og blandt det at børnene kan se, at deres forældre også læser, er med til at stimulere deres egen læselyst.

“Det er ofte forældrenes eksempel, der baner vejen for læselysten”, siger projektejer og områdeleder, Tina Bang Jakobsen, fra Aalborg Bibliotekerne.

“I det hele taget er der et væld af fif og kneb, man som forældre kan tage i brug for at motivere den sproglige udvikling og læselysten”.

En del af de motiverende greb, kan man lære om på sprogsporet.dk; men i et kommende projekt, “Læseforældre”, vil bibliotekerne via en række film og oplysningstilbud gøre læseråd, inspiration og vejledning tilgængelige for forældre, der gerne vil skubbe til deres børns udvikling inden for læsefeltet.

De 2.000 børn i kildeparken  

Når 2.000 børn den 10. maj tropper op i Kildeparken er der derfor mere på spil end en skæg dag med masser af glade børn. Det er en del af et større satsning, hvor bibliotekerne træder til og tager ansvar for børns sproglige udvikling og senere læselyst.

"Et initiative som Sprogfitness er hjerteblod for folkebibliotekerne. Vi ved, hvor vigtigt det er at udvikle og stimulere børnenes sprog. I den henseende er der ikke meget, der fungerer bedre end at lege med sproget og kombinere læringen med fysiske aktiviteter," udtaler områdeleder ved Aalborg Bibliotekerne Maria Sjøblom.

Legene udvikles løbende og findes sammen med det øvrige materiale på sprogsporet.dk.

Det første Sprogfitness blev afviklet i 2013 med støtte fra Kulturstyrelsen (nu Slots- og Kulturstyrelsen).