Hjælp

Hos os kan du finde hjælp, hvis du søger viden og perspektiv på kultur, litteratur, samfund eller videnskab.

Her på hjemmesiden kan du finde en oversigt over de tilbud, Aalborg Bibliotekerne tilbyder sine gæster. Du kan finde masser af lækre materialer, du kan søge efter spændende arrangementer, du kan læse hvilke services vi tilbyder og du kan finde digitale tilbud via vores netbibliotek.

Livet på bibliotekerne

Aalborg Bibliotekerne består af Hovedbiblioteket, ni lokalbiblioteker, et servicepunkt, to bogbusser, en bogbil og HistorieAalborg.

Hver dag træder ca. 5.100 gæster ind ad dørene hos os for at bruge vores faciliteter, låne materialer eller deltage i de næsten 1.000 aktiviteter for børn og voksne, Aalborg Bibliotekerne afholder hvert år.

På en helt almindelig dag møder vi studerende, børn, bedsteforældre, nytilflyttere, expats, børnefamilier og foreninger, og – hvad der er lige så vigtigt – de møder også hinanden.

Flere gange om måneden kommer skoleklasser og børnehaver forbi til forskellige aktiviteter og arrangementer for skoler og dagtilbud, som biblioteket arrangerer.

For dig – også efter arbejdstid

Både på Hovedbiblioteket og lokalbibliotekerne er åbningstiden opdelt i en betjent periode og en selvbetjent periode. I selvbetjent åbningstid kan man komme uden for den normale kontortid.

I den betjente åbningstid kan du altid få hjælp af bibliotekets personale, som er eksperter i at hjælpe dig med at gå i dybden med musik, børnelitteratur, historisk materiale og alt muligt andet.

Har du brug for at dykke ned i et større emne – f.eks. ifm. en opgave – kan du på Aalborg Bibliotekerne bestille specialist- og eksperthjælp med tjenesten Book en bibliotekar.

Herudover kan du få hjælp til IT-problemer, digital indberetning, sprog og lektier med mange af bibliotekernes tilbud og caféer, og det er også muligt at få biblioteket til at komme til dig, hvis du er ramt af sygdom eller har et handicap.

Et bibliotek, vi skaber sammen

Aalborg Bibliotekerne er en moderne projektorganisation, der dyrker den synergi og samskabelse, biblioteket er med til at etablere i fællesskab med borgere, græsrodsbevægelser, foreninger og samfunds- og uddannelsesinstitutioner.

Aalborg Bibliotekerne samarbejder med blandt andre:

  • Advokathjælpen – gratis juridisk rådgivning på Hovedbiblioteket
  • Udlændingeretshjælpen – gratis juridisk retshjælp til udlændinge
  • Aalborg Universitet – husning og integration af AAU’s Universitarium i biblioteksrummet
  • UCN – Sprogfitness og Sprogstart, to initiativer med fokus på sprogstimulering af børn
  • Ordkraft – Aalborgs årlige ordfestival, hvor bibliotekerne som medarrangør leverer moderatorer og indhold og er med til at udstikke festivalens årlige tema

Her kan du finde en samlet oversigt over alle bibliotekets services og tilbud til dig 

Tag fat i os, hvis vi skal skabe noget sammen, som du tror, kan bevæge, inspirere og komme andre til gavn. Har du en god ide så kontakt Aalborg Bibliotekerne her