Digital transformation og partnerskaber - DR Skole

I dette projekt skal der udvikles en bæredygtig model for digitalt samarbejde mellem bibliotekerne og DR Skole, hvor der lægges vægt på at berige det endelige produkt med det parterne hver især er bedst til, så både kvantiteten og kvaliteten i bibliotekernes skoletilbud øges.

Bibliotekerne laver mange tilbud til skoler, men tilbuddene findes lokalt i kommunen på forskellige sites. For at sikre ressourceoptimering, højere kvalitet og erfaringsudveksling, vil det give mening af lægge skoletilbud nationalt. Samtidig har vi også nationale tjenester, der laver tilbud til skolerne, de tilbud placeres på forskellige nationale sites. 

Der er altså god grund til at undersøge, om bibliotekerne skal lave en samlet nationalt site rettet mod skoler (voksne) eller det kan give mening at indgå partnerskab med en partner, der allerede har en etableret portal.

I digitale partnerskaber kan man berige hinanden ved at dele kompetencer og kvaliteter på tværs af institutioner/partnere. Man kan nyde godt af at dele platforme og data, og man kan udfordre hinandens idéer og forestillinger, samt skabe nye indsigter og slå bro over kompetencegab. Det er ikke desto mindre væsentligt, at vi på systematisk vis får afsøgt mulighederne. For der er også udfordringer forbundet med partnerskaber. Dels skal vi som institutioner turde afgive ansvar. Samtidig skal vi sikre, at vi ikke mister grebet og glemmer at få bibliotekets identitet og ståsted med ind i partnerskabet.

Formålet med projektet er at danne skolebørn i Danmark gennem tilbud til skolerne. Der udvikles en bæredygtig model for digitalt samarbejde mellem bibliotekerne og DR Skole hvor der lægges vægt på at berige det endelige produkt med det parterne hver især er bedst til, så både kvantiteten og kvaliteten i bibliotekernes skoletilbud øges.
Samarbejdet med DR Skole vil give bibliotekerne muligheden for at anvende en national, kendt og anvendt portal (dr.dk/skole) samt samarbejde om udviklingen af digitalt materiale til skolerne, hvorigennem bibliotekernes tilbud formidles. 

Den primære målgruppe er skoleelever og folkeskolelærere og sekundært bibliotekspersonale.

Projektet er en del af et national projekt blandt bibliotekerne: Digital Transformation, og herunder ligger dette projekt, hvorfor projektejer er Vejle Bibliotekerne.

Projektperiode

Projektperioden løber fra januar 2020 til november 2020.

Samarbejdspartnere

I projektet her samarbejdes der med DR Skole.

For mere information

Projektleder Kasper Kjær Christiansen
Tlf.: 9931 4447
Mail: kasper.christiansen@aalborg.dk