Biblioteket som arena for debat

I dette projekt vil vi udvikle nye koncepter for debataktiviteter i biblioteksregi og ruste personalet til at facilitere debatter. På den måde danner vi grundlag for borgernes demokratiske dannelse og den lokale debatkultur styrkes.

Vi vil samtidig udvikle bibliotekernes faglighed ift. debat og finde metoder til, hvordan bibliotekerne kan igangsætte debatskabende aktiviteter i lokalsamfundet på og udenfor biblioteket. Hvordan udnytter vi biblioteksrummet og giver plads til den demokratiske samtale og de gode diskussioner om lokale emner, hvor man tør være uenige. Hvordan skaber vi plads til uenighed og refleksion, giver plads til at skifte mening og måske eksperimentere med egne holdninger.

I projektet udvikles:

  • Et træningsforløb, der kan klæde biblioteks-medarbejderne på til at facilitere og moderere debat på biblioteket 
  • En visuel identitet, kit og scenografi
  • Nyfortolkning af allerede kendte koncepter i bibliotekskontekst 
  • Konkrete koncepter og værktøjer til at facilitere og moderere biblioteksdebatter. Det kunne fx være: Debatspil, Samtalesalon, Litteraturdebat, Klassikerkampen, KA:MP Debatskoler, koncept til skolerne, debatter om lokale forhold, bibliotekets forsamlingshus, klassisk debat

Projektperiode

Projektet løber fra september 2019 til ultimo august 2020.

Samarbejdspartnere

I projektet er der følgende samarbejdspartnere: Kommunikationsrådgiver Palle Steffensen, Brønderslev Bibliotek, Mariagerfjord Bibliotekerne, Morsø Folkebibliotek, Rebild Bibliotekerne og Biblioteket i Thy. 

For mere information

Projektleder Jes Folden Hyldig
Tlf.: 9931 4339
Mail: jes.hyldig@aalborg.dk