Ophavsret

Hvad betyder ophavsretten for dig? Her er reglerne:

Digital kopiering – hvad er lovligt?

Ifølge ophavsretsloven må du kun tage digitale kopier af f.eks. cd'er og dvd-film, hvis det er til "personlig brug for fremstilleren eller dennes husstand". Digital kopiering vil fx sige kopiering vha. cd- og dvd-brændere samt downloading fra internettet. Det er forbudt at kopiere lånte og lejede eksemplarer og at omgå kopispærringer for at fremstille kopier.

Du må ikke:

 • Kopiere en kopi af en cd/dvd, når du har fået kopien fra andre
 • Kopiere en original cd/dvd lånt af en ven
 • Kopiere en original cd/dvd lånt på biblioteket
 • Kopiere en original dvd lejet i en videobutik
 • Kopiere værker hentet på nettet, når værket er lagt ud uden ophavsmandens samtykke
 • Forære kopien af en cd/dvd væk
 • Udlåne, bytte eller sælge en kopieret cd/dvd
 • Sende en digital kopi via din e-mail
 • Bryde en kopispærring med henblik på fremstilling af en kopi af musik-cd'en eller dvd-filmen

Læs mere om ophavsret på Kulturministeriets hjemmeside

Vil du vide mere?

Du kan få overblik over regler og love om ophavsret og digital kopiering på disse sider:

 • Copydan er den organisation, der varetager rettighedshavernes interesser. Via indberetninger til Copydan betaler man for brug af kunstnernes værker.
  Se Copydans hjemmeside her
   
 • Ophavsret.dk informerer om regler om ophavsret og om, hvordan de forvaltes på alle kendte medier. Se Ophavsret.dk her