Programstøtte på Læselyst og læsefællesskaber i indskolingens fritidstilbud

For at sikre de bedste betingelser vil Centralbibliotekerne i fællesskab hjælpe projekter, som søger Slots- og Kulturstyrelsens pulje "Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud".

Ved at fastlægge et særligt program for biblioteker, som vil arbejde med læselystprojekter, skal Centralbibliotekerne være i stand til at kvalificere og sikre de bedste rammer. På den måde får læselystprojekterne det bedste afsæt til gavn og glæde for børn, der går i SFO.

Bibliotekerne i Danmark har tradition for et godt samarbejde. For at alle biblioteker i Danmark, også de der ikke får tilskudsmidler fra Udviklingspuljen, kan få gavn af projektsamarbejdet, så kræver det en national koordinering, der kan sikre samarbejdet samt videndeling og kvalificering af ideer på tværs af de deltagende biblioteker og andre lokale og nationale aktører. Ved at koordinere er der bedre grobund for at projekterne opnår kvalitet og relevans for målgruppen.

Projektperiode

Projektet løber fra januar 2020 til sommer 2021.

Samarbejdspartnere

Øvrige Centralbiblioteker.

For mere information

Projektleder Brian Stephansen
Tlf. 9931 4315
Mail: brian.stephansen@aalborg.dk