Kulturvitaminer

Kulturvitaminer er et kursusforløb på ti uger. Forløbet er sammensat af kulturoplevelser, der henvender sig til langtidssyge borgere, der er sygemeldt med enten stress, moderat angst eller moderat depression.

Biblioteket leverer otte gange guidet fælleslæsning pr. forløb. Projektet har hentet inspiration fra Sverige, hvor et lignende koncept er afprøvet. ”Kultur på recept” har i flere år været anvendt, og resultaterne har været et bedre selvvurderet helbred, en bedre mental sundhed og en forbedring af deltagernes arbejdsparathed.

Læs mere om Kulturvitaminer her.

Projektperiode

Uge 43, 2016 – uge 50, 2019

Samarbejdspartnere

Center for Mental Sundhed (projektejer og koordinator), Den Rytmiske Aftenskole, KUNSTEN, Musikterapeuter fra Psykiatrien i Region Nordjylland, Stadsarkivet, Aalborg Symfoniorkester, Aalborg Teater, Aalborg Kommune, Aalborg Bibliotekerne.

For mere information:

Erling Lykke
Tlf. 9931 4367
Mail: erling.lykke@aalborg.dk